UIB TJENESTEUTVIKLING

Teamet består av programleder Kathrine Brosvik Thorsen, Harald Engesæth (AFF), Elisabeth Nesheim (HR- avdelingen), Frøy Katrine Myrhol (Kommunikasjonsavdelingen), Gunhild Sundal (Eiendomsavdelingen), Gry Ane V. Lavik (Universitetsbiblioteket) og Trine S. Pedersen (Universitetsdirektørens kontor).
Teamet består av programleder Kathrine Brosvik Thorsen, Harald Engesæth (AFF), Elisabeth Nesheim (HR- avdelingen), Frøy Katrine Myrhol (Kommunikasjonsavdelingen), Gunhild Sundal (Eiendomsavdelingen), Gry Ane V. Lavik (Universitetsbiblioteket) og Trine S. Pedersen (Universitetsdirektørens kontor).

Styrker UiB Tjenesteutvikling med nytt team

UiB Tjenesteutvikling går nå inn i en intensiv fase. Fremover skal et nytt team på UiB styrke arbeidet med å utvikle en helhetlig administrasjon, og forberede sentraladministrasjonen på innflytting i NG5.

Publisert

UIB TJENESTEUTVIKLING

  • UiB Tjenesteutvikling startet som et prosjekt rundt NG5 i 2017
  • UiB Tjenesteutvikling skal i tråd med Universitetets strategi 2016 – 2022 bidra til fornyelse av de administrative tjenestene for å sikre god støtte til universitetets primæroppgaver.
  • Programmet har et overordnet ansvar for prosesser knyttet til utvikling av nye Nygårdsgaten 5 og erstatningslokaler i byggeperioden

I 2023 flytter hele sentraladministrasjonen ved UiB inn i Nygårdsgaten 5 (NG5), som for tiden er under rehabilitering. Utviklingen av det nye bygget er en viktig del av UiB Tjenesteutvikling.

– For å nå målene våre for fremtidens administrasjon styrkes programmet ved å etablere et internt team fra ulike deler av organisasjonen, sier assisterende universitetsdirektør ved UiB, Tore Tungodden.

Går inn i intensiv fase

UiB Tjenesteutvikling startet som et prosjekt rundt NG5 i 2017. Det har siden utviklet seg til et program som skal gjøre administrasjonen ved UiB fremtidsrettet og innovativ, og som har en utforskende og brukernær tilnærming til oppgavene.

Dette gjøres gjennom prosjekter og prosesser som utvikler brukerorienterte tjenester for ansatte og studenter. I tillegg får de lære om nye arbeidsformer, metoder og verktøy som for eksempel Start Smart og Design Thinking.

Skal vi prestere bedre faglig, må vi også levere enda bedre administrative tjenester

Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden

UiB Tjenesteutvikling skal også styrke en felles administrativ kultur ved UiB, og videreutvikle samarbeid på alle nivå i administrasjonen. Målet er å arbeide mer helhetlig med utvikling av tjenester. Nå går programmet inn i en intensiv fase.

Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden på UiB.
Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden på UiB.

– UiB har stadig økte krav til å utvikle tjenester som støtter kjernevirksomheten, digitalisering, helhetlige arbeidsprosesser og god utnyttelse av ressurser. Skal vi prestere bedre faglig, må vi også levere enda bedre administrative tjenester. Her har UiB Tjenesteutvikling en viktig rolle, derfor satser vi ekstra nå fremover, sier Tungodden.

Ny programleder

Det nye teamet ledes av programleder Kathrine Brosvik Thorsen ved UiB. De andre medlemmene er fra ulike deler av administrasjonen ved UiB og med eksterne faglige bidrag fra AFF.

Vi går nå inn i en spennende fase med å utvikle programmet videre

Programleder Kathrine Brosvik Thorsen

Teamet består nå av Harald Engesæth (AFF), Gunhild Sundal (Eiendomsavdelingen), Elisabeth Nesheim (HR- avdelingen), Gry Ane V. Lavik (Universitetsbiblioteket), Trine S. Pedersen (Universitetsdirektørens kontor), og Frøy Katrine Myrhol (Kommunikasjonsavdelingen).

Det er også ønskelig å utvide gruppen med enda flere medlemmer, gjerne fra fakulteter og institutter.

– Vi går nå inn i en spennende fase med å utvikle programmet videre, og gleder oss til å jobbe sammen fremover. Nå legger vi planer for mange ulike aktiviteter i løpet av det neste året. Dette er både tiltak som vil treffe administrasjonen bredt, og mer målrettede tiltak som gjelder innflytting for sentraladministrasjonen i NG5 i august 2023, sier programleder Kathrine Brosvik Thorsen.

Powered by Labrador CMS