KORTNYTT

Mer enn halvparten av studentene er ensomme

Årets resultater fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) har kartlagt hvilken effekt koronaåret har hatt på studentenes trivsel.

Svarene ved UiB følger det nasjonale snittet, og viser at studentene savner det sosiale studiemiljøet og føler seg mer ensomme enn tidligere. Tilfredshet med studiebyen går kraftig ned nasjonalt, fra 76 til 47 prosent. Studentene er minst fornøyde rundt de store byene, hvor smittevernstiltakene har vært mest omfattende.

Nesten halvparten av studentene nasjonalt oppgir å ha alvorlige psykiske plager, en kraftig økning fra tidligere år. 23 prosent av studentene ved UiB oppgir at de har tenkt på å ta sitt eget liv og 25 prosent av studentene ved UiB har søkt hjelp for psykiske plager det siste året. 55 prosent av studentene ved UiB oppgir at de har vært i karantene pga. Covid-19.

Svarprosenten ved UiB var 30,8 prosent.