NYHET

Åpningen av SFI-en strømmes digitalt for alle som vil delta.
Åpningen av SFI-en strømmes digitalt for alle som vil delta.

Se digital åpning av SFI MediaFutures

SFI MediaFutures - Forskningssenter for ansvarlig medieteknologi og innovasjon, åpnet tirsdag 2. februar.

SFI-ORDNINGEN

  • Er et program under Forskningsrådet
  • Forkortelsen SFI står for Sentre for forskningsdrevet innovasjon
  • Sentrene skal bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv, gjennom langsiktig forskning.
  • En SFI vil ha tett samarbeid mellom fremstående forskningsmiljøer og forskningsintensive bedrifter.

Sammen med 13 andre forsknings-, utviklings- og brukerpartnere fra medie- og teknologibransjen og akademia skaper vi det første forskingssenteret i Norge som utvikler ansvarlig medieteknologi, og alle som ønsker er velkommen til digital åpning av senteret.

Senteret skal forske på tema som brukergrupper, brukeropplevelse, innholdsproduksjon, språk og tilgjengelighet. Målet er å utvikle ansvarlige løsninger ved å adressere samfunnsmessige virkninger av kunstig intelligens, falske nyheter, ekkokamre og politisk polarisering. Resultatet blir nye løsninger som digitale verktøy, analysemetoder og innholdstyper, men også forskerutdanning innen medieteknologi og innovasjon. Dette skal danne grunnlag for nye patenter, prototyper, forskningsartikler og programvare, i tillegg til innovative oppstartbedrifter.

Streaming og opptak

Du kan se hele arrangementet via Vimeo.