KORTNYTT

Fem ved MatNat får fremragende underviser-status

Sigrunn Eliassen, Bodil Holst, Henk Keers, Atle Rotevatn og Mathilde B. Sørensen blir tatt opp i Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets pedagogiske akademi, og skal bidra til å øke kvaliteten på utdanningen ved fakultetet.

Det er klart etter den tredje utlysningen av ordningen for meritterte undervisere.

Fakultetet fikk åtte søkere, som gjennom søknad og intervju må dokumentere forskningsdrevet utvikling av undervisningen.

Bedømmingskomiteen konkluderte med at fem undervisere utnevnes til meritterte undervisere:

Bedømmelseskomitéen ble ledet av prodekan for utdanning ved MatNat, professor Harald Walderhaug. Komiteen er satt sammen av representanter fra de aktuelle naturvitenskapelige disiplinene supplert av representanter med pedagogisk kompetanse og erfaring med bedømming av undervisningsfaglig kompetanse og praksis.

Ekstern representasjon blant bedømmerne sikres gjennom medlemmer fra andre institusjoner i bedømmelseskomiteen. Studentene ble representert gjennom to medlemmer fra Realistutvalget.