KORTNYTT

Fornøyde med ordbokstøtte

I forslaget til statsbudsjett kommer det penger til utvikling og drift av Termportalen i regi av Språksamlingene ved Universitetet i Bergen.

Termportalen er en nettbasert, fritt tilgjengelig ressurs til norsk terminologi innenfor en lang rekke fagområder.

I regjeringens satsing på språk er arbeidet med terminologi styrket med 6 mill. kroner. Av dette er 2 mill. kroner avsatt på posten til Standard Norges arbeid med å oversette og tilgjengeliggjøre standarder til norsk. Videre er 4 mill. kroner rammeoverført til utvikling og drift av Termportalen i regi av Universitetet i Bergen.

- For ordbøkene sin del er vi godt fornøyde med en videreføring av midlene til Revisjonsprosjektet, og ikke minst er det gledelig med videreføringen fra 2020-budsjettet med ekstra 2 millioner kroner som skal gå til å styrke det samlede leksikografiske miljøet ved UiB, sier leder for Revisjonsprosjektet ved UiB, Margunn Rauset.

Totalt får UiB 14 millioner kroner til arbeidet med ordbøker og terminologi.