NYHET

UiB iverksetter flere tiltak for å redusere energikostnadene den kommende vinteren.
UiB iverksetter flere tiltak for å redusere energikostnadene den kommende vinteren.

Iverksetter strømsparingstiltak

Universitetet i Bergen gjør tiltak for å redusere de skyhøye energikostnadene.

Publisert Sist oppdatert
Universitetsdirektør Robert Rastad og rektor Margareth Hagen-
Universitetsdirektør Robert Rastad og rektor Margareth Hagen-

– Vi får svært høye energikostnader i 2022, og alle prognoser tilsier at dette også vil gjelde for 2023. Vi forventer også at energikostnadene vil stabilisere seg på et høyere nivå for de kommende årene. Vi har allerede redusert energiforbruket vårt med 30 prosent de siste ti årene, men med de høye energikostnadene vi ser nå, er vi nødt til å ta flere grep for å redusere forbruket og kostnadene ytterligere, sier UiB-rektor Margareth Hagen.

Av tiltak som kan iverksettes, er blant annet redusert innetemperatur, men ikke til under anbefalt grense, reduserte driftstider på ventilasjon i byggene med ca. ti prosent og å stenge tekniske anlegg i bygg i ferier. I tillegg blir vanntemperaturen i svømmebassenget redusert til laveste anbefalte temperatur (26°C), og ventilasjonen i svømmehallen blir tilsvarende redusert.

– Det er samtidig viktig for meg å understreke at vi ikke skal iverksette tiltak som gjør at studenter og ansatte opplever at de ikke vil være på campus, sier Hagen.

– Vi kan klare å håndtere mindre justeringer, men vi har erfaringer fra covid friskt i minne – og vi skal fortsatt ha en campus hvor det er godt å være, legger hun til.

Universitetsledelsen orienterte universitetsstyret om utfordringer med de økte energikostnadene i møte 15. september. Styret ga universitetsledelsen fullmakt til å iverksette tiltak for å redusere energikostnader på kort og lang sikt, og UiB har også mottatt brev fra Kunnskapsdepartementet om å iverksette tiltak som gir effekt på kort og lang sikt.

– Mulige tiltak har vært presentert for de tillitsvalgte og verneombud i Forhandlingsutvalget, og er presentert for studentene. Det ligger som en forutsetning at tiltakene ikke skal gå utover kjernevirksomheten eller et forsvarlig arbeidsmiljø, sier universitetsdirektør Robert Rastad.

Tiltak som blir gjort på den enkelte enhet:

  • Informere og motivere egne ansatte til å bidra slik at vi sammen kan redusere energiforbruket.
  • Ha oppmerksomhet på driftstidene og at bygg kan få redusert driftstid i helger, på kveldstid og i ferier.
  • Bruke mindre varmtvann, fylle oppvaskmaskiner og autoklaver helt opp før start.
  • Lukke dører og vindu, slå av lys, projektorer, skjermer osv. når de ikke brukes.
  • Optimalisere bruken av rom.

– Vi er veldig takknemlige for den innsatsen både ansatte og studenter gjør for å redusere strømforbruket ved UiB. Selv om tiltakene får noen konsekvenser, er det viktig for oss å beskytte kjernevirksomheten, sier Hagen og Rastad.

Powered by Labrador CMS