YTRING

Rektor Margareth Hagen
Rektor Margareth Hagen

UiB ønsker flombelysning og åpenhet

Universitetsledelsen vil legge opp til full åpenhet når rapporten om praksisportal foreligger. Det er viktig for å sikre at hele universitetssamfunnet kan ta del i diskusjonen om hvordan saken er håndtert.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Både studenter, ansatte og samfunnet ønsker svar på hva som har skjedd i saken om praksisportal. Det samme gjør UiB og vi skal være åpne om funnene. Tillit, åpenhet og etikk er grunnleggende verdier for oss.

Det er ikke til å legge skjul på at starten på året har vært annerledes og krevende ved UiB. Ikke bare står vi midt i en koronapandemi som er tøff for både studenter og ansatte, men også rektorbytte og de mange spørsmålene knyttet til praksisportal-saken har preget årets første dager.

I Bergens Tidende lørdag 09.01 pekes det på lederplass på viktigheten av åpenhet fra UiB sin side på veien videre i praksisportal-saken. Det er også min og UiB sin holdning.

Universitetsstyret ved UiB har vedtatt en grundig gjennomgang av hele denne saken. Det er viktig at vi nå får en full flombelysning av hva som har skjedd og hvordan det kunne skje. Vi ønsker å få alle svar på bordet.

Som ny rektor er jeg tydelig på at vi også i denne sammenheng skal stille krav til åpenhet. Både funnene og åpenheten rundt dem er viktig for tilliten til UiB. Vi ønsker ikke hemmelighold. I styrevedtaket har vi derfor også presisert at rapporten blir offentlig.

UiB sin målsetting har hele tiden vært at alle sider ved den eksterne gjennomgangen skal være så offentlig som mulig og alle styredokumenter i forbindelse med det aktuelle styremøtet er gjort åpent tilgjengelig. Samtidig har denne saken også sider som gjør at universitetet må sikre at vi ivaretar rettssikkerhet og personvern for de involverte.

Universitetsledelsen vil legge opp til full åpenhet når rapporten foreligger. Det er viktig for å sikre at hele universitetssamfunnet kan ta del i diskusjonen om hvordan saken er håndtert.

UiB har lagt mye arbeid ned i å gi innsyn i dokumenter, e-poster og tekstmeldinger. Det skulle da også bare mangle. Det har vært viktig at spesielt Bergens Tidende og Khrono har løftet helt sentrale og viktige tema her. Mediene har en sentral oppgave i å sette søkelys på hvordan UiB forvalter våre ressurser og vårt samfunnsansvar. Vi ønsker å legge til rette for dette og ønsker også å bidra til å få belyst hele denne saken.

Vi ser nå frem til å få svarene fra en grundig og god ekstern gjennomgang. Den er forventet i mars. Den vil helt sikkert inneholde viktig lærdom. Det blir viktig for UiB i arbeidet videre.

Bergens Tidende reiser problemstillinger knyttet til tillit og omdømme. UiB er en stolt og stor institusjon, der det skjer viktig forskning og undervisning hver dag. Når vi får alle svar på bordet håper jeg vi kan legge denne vanskelige enkeltsaken bak oss og fokusere på kjerneoppdraget vårt som forskningstungt breddeuniversitet.

Universitetet er en av våre viktigste samfunnsinstitusjoner, vi forvalter intellektuelle og økonomiske verdier på vegne av fellesskapet. Det stilles særlige krav til oss som representerer en av samfunnets bærende institusjoner.

Dette ansvaret tar jeg som ny rektor på stort alvor, og jeg vil være bevisst på å forvalte det godt i tiden fremover.

Som rektor ved Universitetet i Bergen ser jeg frem til et vårsemester preget av åpenhet på flere måter. Jeg håper vi kan åpne opp for flere sosiale møter på campus, åpne hager, åpne bygg og åpne dører for samarbeid med andre læresteder, virksomheter og forskningsinstitusjoner.

Og selvsagt skal vi være åpne om prosesser og hva vi gjør.

Dette innlegget ble først publisert i Bergens Tidende, inkludert i papirutgaven tirsdag 12. januar 2021.

Powered by Labrador CMS