NYHET

Margareth Hagen og Jostein Kobbeltvedt signerer samarbeidsavtale mellom UiB og Raftostiftelsen.
Margareth Hagen og Jostein Kobbeltvedt signerer samarbeidsavtale mellom UiB og Raftostiftelsen.

UiB+Raftostiftelsen=Sant

Universitetet i Bergen og Raftostiftelsen har inngått en overordnet samarbeidsavtale. Avtalen strekker seg ut 2023.

Bakgrunnen for avtalen er at UiB og Raftostiftelsen samarbeider tett på flere områder innenfor forsking, undervisning, formidling og studiepraksis.

– I disse tider blir det mer og mer viktig at vi som universitetet og andre frie akademiske institusjoner samarbeider med viktige samfunnsaktører som Raftostiftelsen for å fremme demokrati, kritisk diskusjon og menneskerettigheter. Jeg er derfor veldig glad for at UiB og Raftostiftelsen i dag har inngått en avtale om å videreutvikle samarbeidet om dette, sier UiB-rektor Margareth Hagen etter signeringen.

Avtalen bygger på et felles mål om et demokratisk samfunn med respekt for menneskerettigheter, meningsbrytning og kritisk tenkning.

Fra signeringsmøtet mellom UiB og Raftostiftelsen.
Fra signeringsmøtet mellom UiB og Raftostiftelsen.

– Raftostiftelsen og UiB har både et godt naboskap og verdifelleskap. I det vi på ny opplever krig i Europa blir betydningen av menneskerettigheter, demokrati og ytringsfrihet særlig synlig. Raftostiftelsen og UiB deler et felles mål om et demokratisk samfunn med respekt for menneskerettighetene, meningsbrytning og kritisk tenkning, sier daglig leder i Raftostiftelsen Jostein Kobbeltvedt.

Tettere samarbeid

Som gode naboer er det allerede et godt samarbeid mellom UiB og Raftostiftelsen, noe som styrkes gjennom denne avtalen.

– Det har vært både meningsfylt og lærerikt å jobbe med Raftostiftelsen i utformingen av denne avtalen. Nå ser vi frem til enda mer utstrakt samarbeid mellom UiB og Raftostiftelsen, sier forskningsdirektør ved Forsknings- og innovasjonsavdeligen Benedicte Løseth.

Også Kobbeltvedt i Raftostiftelsen ser frem til å ta fatt på et tettere samarbeid.

– Raftostiftelsen samarbeider tett med UiB på flere områder innen forskning, undervisning, formidling og studiepraksis. Nå styrker vi dette samarbeidet og ser frem til flere felles prosjekter med fagmiljøene på UiB om tema som spenner fra menneskerettighetssituasjonen internasjonalt til utdanning og demokratisk medborgerskap i Norge, sier Kobbeltvedt.

Powered by Labrador CMS