KORTNYTT

Resultat av lønnsoppgjøret 2021

Resultatet av årets lønnsforhandlinger er klart.

Resultat for medlemmer i Akademikerne:

Akademikernes pott er i sin helhet forhandlet lokalt ved UiB, og resultatet iverksettes fra 1. mai 2021.

Partene er blitt enige om følgende:

  • Ansatte gis et generelt prosentvist tillegg
  • Ansatte med lønn under kroner 499 999 – 1,8 %
  • Ansatte med lønn mellom kroner 500 000 og 524 999 – 1,7%
  • Ansatte med lønn mellom kroner 525 000 og 549 999 – 1,6%
  • Ansatte med lønn over kroner 550 000 – 1,5 %

Den resterende potten er gitt som individuelle tillegg, og resultatet iverksettes fra 1. mai 2021.

Resultat for medlemmer i LO, Unio og YS:

LO, Unio og YS har forhandlet en del av sin pott sentralt.

Fra 1. mai har alle fått et tillegg på lønnstabellen:

  • 0,9 % til alle
  • 1 500 kr til alle
  • 4 000 kr til alle fra lønnstrinn 19 til og med lønnstrinn 50
  • Fra og med lønnstrinn 51 til og med lønnstrinn 69 blir tillegget på kr 4 000 redusert med kr 200 per lønnstrinn, slik at tillegget som blir gitt i lønnstrinn 51 er kr 3 800 og kr 200 i lønnstrinn 69.

Den resterende andel av potten er forhandlet lokalt ved UiB som individuelle tillegg, og resultatet iverksettes fra 1. juli 2021.

Les mer her.