YTRING

Instituttlederne Leif Ove Larsen og Øyvind Frette.
Instituttlederne Leif Ove Larsen og Øyvind Frette.

Problematisk finansieringsforslag fra Samdal

Instituttlederne Leif Ove Larsen og Øyvind Frette har skrevet ytring til rektorvalgkampen.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

I flere valgdebatter har vi hørt rektorkandidat Samdal fortelle om 50 millioner ekstra kroner som skal kunne tas i bruk på Museplass til tiltak formulert i valgplattformen. Disse pengene skal visstnok lett kunne finnes som følge av at en viss pandemi har ledet til redusert reise- og møteaktivitet på resten av bruket. Det vil si hos oss på fakultets-, institutt- og prosjekt nivå.

For oss som sitter på disse ulike nivåene nedover i organisasjonen fremstår denne økonomiske tenkemåten som litt vanskelig å henge med på.

Redusert reiseaktivitet slår i hovedsak ut i redusert BOA aktivitet som i neste omgang reduserer instituttinntektene. I tillegg har forsinket oppstart av prosjekter og forsinkelser i ansettelser i prosjekter resultert i forsinkelser i inntektene til instituttene. Forlengelser til stipendiatene i forbindelse med korona dekkes av instituttene, og gir ekstra utgifter. Nytilsatte og studenter som skulle ankomme fra utlandet har hatt ekstra behov for oppfølging og økonomisk hjelp som igjen må dekkes av instituttene. Instituttene har også hatt betydelig økning av lønnsutgifter til studentnær undervisning på grunn av opprettelse av flere seminargrupper. Hvor lenge dette må opprettholdes er nokså uavklart, og Høie er nå igjen ute og snakker om nye nasjonale innstramninger med foreløpig uavklarte følger for hvordan vi skal kunne følge opp studentene våre. Lite tyder på at det vil bli rimeligere å følge opp studentene våre i tiden som kommer.

Reduserte instituttinntekter kombinert med økte instituttutgifter har en tendens til å lokke frem de røde tallene i instituttøkonomien. I lys av en slik lett utfordrende økonomisk utsikt er det ikke opplagt at et nykomponert strategisk «redusertreiseogmøteaktivitetskutt» er det smarteste grepet man kan innføre akkurat nå.

Driftsmidlene til prosjekter som er finansiert fra eksterne kilder, kan for øvrig neppe brukes til andre formål enn det de er blitt budsjettert for. Eventuelle driftsmidler som er ubrukte, må man søke kilden om å omdisponere eller utsette til året etter. Finansieringskildene er neppe særlig positive til omdisponering av midlene til andre formål enn det de var innvilget til. Det er jo også en viss mulighet for at enkelte forskere ville kunne bli ørlite grann småirriterte over at forskningspotten de hersket over plutselig ble flyttet over til et mer høyverdig satsningsområde ett annet sted på institusjonen.

Vi vil derfor forsiktig oppmuntre team Samdal til å lete andre steder enn på enhetene hvis de trenger drahjelp til å finansiere gode formål i plattformen.

Og skulle man finne et slikt rikelig monn av ekstra midler et eller annet sted i systemet så anbefaler vi sterkt et nytt satsingsfelt: Utstrakt Marshallhjelp fra sentralt nivå til instituttene for å hjelpe dem til komme på fote igjen etter pandemien.

Leif Ove Larsen
Instituttleder for informasjons- og medievitenskap

Øyvind Frette
Instituttleder for fysikk og teknologi