NYHET

Professor emerita Olga Dysthe mottok 29. november Kongens fortjenstmedalje
Professor emerita Olga Dysthe mottok 29. november Kongens fortjenstmedalje

Professor emerita Olga Dysthe er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Professor emerita Olga Dysthe fikk 29. november Kongens fortjenstmedalje. Fungerende varaordfører i Bergen, Linn Katrin Pilskog, overrakte medaljen på vegne av Hans Majestet Kongen.

Publisert Sist oppdatert

Kongens fortjenstmedalje

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.

Dysthe får medaljen for sitt omfattende arbeid med dialogbasert undervisning og læring. Overrekkelsen fant sted i Knut Fegris hus, Universitetet i Bergen.

Professor emerita Olga Dysthe har vært tilsatt ved Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, siden 1994. Fra 2011 har hun vært professor emerita ved samme institutt.

Dysthe er fortsatt en aktiv, kreativ og inspirerende forsker som publiserer og formidler nasjonalt og internasjonalt. Hun har et genuint engasjement for skriftlig og muntlig kommunikasjon mellom elever, studenter, lærere, voksne og barn. Det har resultert i over 100 artikler, ni bøker og en lang rekke foredrag og annen formidlingsvirksomhet. Dysthe har nærmet seg dette feltet gjennom sine fremragende nasjonale og internasjonale studier av elever og studenter som lærer gjennom dialog og i arbeid med tekster. Hun har observert undervisning i klasserom, i auditorier, på museum og på nett.

Dysthe blir gratulert av UiB-rektor Margareth Hagen.
Dysthe blir gratulert av UiB-rektor Margareth Hagen.

Dysthe har samarbeidet med de fremste forskerne i feltet og presentert resultatene på en forståelig måte som både begeistrer og utfordrer. Arbeidet hennes rører ved kjernen av enhver lærers oppdrag, og hun har gitt betydelige bidrag til nye generasjoners utvikling, læring og danning. Det å lære barn og unge å delta i det Dysthe betegner som en flerstemmig dialog, er avgjørende for at vi som samfunn skal kunne bevare og utvikle et sterkt demokrati.

  • Olga Dysthe vokste opp på en gård i Stryn. Hun er gift med professor i matematikk, Kristian Dysthe, har 3 barn og 12 barnebarn.
  • Dysthe har lærerutdanning fra Bergen lærerskole, norsk og engelsk fra UiB, og 15 års praksis fra Åsane Realskole og Gymnas, og som lektor ved Kongsbakken vg. i Tromsø.
  • Hun ble magister i litteraturvitenskap ved Universitetet i Tromsø i 1975 og tok doktorgraden der i 1993 på avhandlingen Writing and talking to learn: A theory-based, interpretive study in three classrooms in the USA and Norway.
  • Ved Universitetet i Bergen ble Dysthe først tilsatt ved Program for læringsforskning (universitetspedagogikk). Siden var hun med på å etablere og utvikle hovedfag i pedagogikk, nå masterprogram.
  • Dysthes forskningsinteresser spenner vidt, men hoveddelen av hennes arbeid kan oppsummeres i følgende tematiske overskrifter: Dialogbasert undervisning og læring, skriveforskning, veiledning i høyere utdanning og tilbakemelding og vurdering.
  • De mest innflytelsesrike bøkene hennes er Ord på nye spor. Innføring i prosessorientert skriving, Det flerstemmige klasserommet, Dialog, samspel og læring og Dialogbasert undervisning. Kunstmuseet som læringsrom i tillegg til Skrive for å lære, lærebok for studenter, skrevet i samarbeid med Frøydis Hertzberg og Torlaug Løkensgard Hoel.
Powered by Labrador CMS