KORTNYTT

Lær innovativ metode på 75 minutter

POP-UP verksted er et lavterskeltilbud for administrativt ansatte ved UiB som ønsker å lære mer om nye måter å jobbe på.

POP-UP verkstedene har ulike tema, er digitale og varer 75 minutter hver.

Du kan nå melde deg på nye kurs. Se oversikt på www.uib.no/tjenesteutvikling

Formålet med POP-UP VERKSTED

  • Pop-up verkstedene har som formål å tilføre endringskompetanse og -kapasitet gjennom metodikk
  • Vi vil vise frem og tilgjengeliggjøre metodikk på en praktisk måte gjennom erfaringsbasert læring
  • Gi fasilitatorer praksis etter opplæring
  • Være tett på kjernevirksomheten