KORTNYTT

Vil bli Norges første sykkelvennlige universitet

I samarbeid med Syklistenes Landsforening har UiB satt i gang en sertifiseringsprosess for å bli Norges første sykkelvennlige universitet. Initiativet kommer etter vedtak i Styringsgruppen for Klimanøytralt UiB. Miljøkoordinator ved UiB, Helene Wiken og miljøkontakt ved Eiendomsavdelingen, Steinar Sundberg, leder prosjektet i samarbeid med Marta Eri fra Syklistenes Landsforening.

Første del av sertifiseringen er allerede unnagjort med befaring ute på universitetets enheter. Her har antall sykkelparkeringer inne og ute, samt garderober med dusj og tørkemuligheter, blitt registrert.

Neste steg blir å sende ut en undersøkelse til ledere ute på enhetene for å kartlegge hvilke sykkel-initiativer som allerede finnes, samt en reisevaneundersøkelse for alle studenter og ansatte.

Som del av prosessen med sertifisering er det også opprettet en lokal sykkelgruppe ved UiB. Denne vil fungere som et nettverk for deling av ideer og erfaringer som kan bidra til å gjøre universitetet mer sykkelvennlig. De som vil bli med i denne gruppen kan sende en epost til miljøkoordinator Helene Wiken på: [email protected]