NYHET

Bedriftssykepleier Mari Follo (t.v.) og bedriftsfysioterapeut Kjersti Nygård på de nye el-syklene til bedriftshelsetjenesten. Innen 22. september kan studenter og ansatte søke om midler fra Klimafondet.
Bedriftssykepleier Mari Follo (t.v.) og bedriftsfysioterapeut Kjersti Nygård på de nye el-syklene til bedriftshelsetjenesten. Innen 22. september kan studenter og ansatte søke om midler fra Klimafondet.

Søk støtte til klimatiltak

– Både studenter og ansatte kan søke Klimafondet om midler til større eller mindre klimatiltak innen fristen 22. september, sier miljøkoordinator ved UiB, Helene Wiken.

Publisert

KLIMAFONDET

I oktober 2020 vedtok Universitetsstyret å etablere et eget fond på 5 mill. kroner for å finansiere tiltak som kan bidra til å redusere universitetets klimafotavtrykk, samt engasjere studenter og ansatte i arbeidet for et mer klima- og miljøvennlig universitet.

I løpet av vårsemesteret 2021 var det mulig å søke om støtte til klimafondet med søknadsfrist i mars og mai. Styringsgruppen behandlet til sammen 25 søknader fordelt på de tre søknadskategoriene:

1. miljøvennlige reiser og arrangement

2. mindre forbruk, gjenbruk og rydding

3. nyskapende og innovative ideer


20 prosjekter har til nå fått midler fra klimafondet.

Wiken forteller at hovedformålet med Klimafondet er å engasjere ansatte og studenter i arbeidet for et mer miljø- og klimavennlig universitet. Lenke: https://www.uib.no/klimafond

– Ved å støtte store og små tiltak vil vi gi ekstra motivasjon til studenter og ansatte som har idéer om hvordan nettopp de kan bidra til å redusere universitets klimaavtrykk, sier miljøkoordinatoren.

Send en kortfattet søknad innen 22. september til epost: [email protected]. Denne skal inneholde beskrivelse av mål for prosjektet, gjennomføringsplan og budsjett.

Den øvre grensen for støtte er på 500 000 kroner. Søkere må være tilknyttet et fakultet eller en avdeling ved UiB og dette skal oppgis i søknaden.

Søkte og fikk el-sykler

En av enhetene som er glade for å ha fått støtte fra klimafondet, er bedriftshelsetjenesten ved UiB, som i sommer fikk tildelt midler til å kjøpe to el-sykler.

– Som bedriftshelsetjeneste ønsker vi å være synlig og tilgjengelig for alle ansatte og ledere. Vi beveger oss mye rundt på campus for å delta i møter, samtaler og på befaringer. Vi har lenge ønsket oss el-sykler og ble veldig glade da vi oppdaget muligheten for å søke midler til dette gjennom klimafondet i vår. Like før sommeren fikk vi den gode nyheten om at vi var blant de heldige utvalgte, sier kontorsjef i bedriftshelsetjenesten, Bente Nilsen Hordvik.

Klimaeffekt og helsegevinst

Hordvik forteller at det i en hektisk arbeidshverdag ofte er nødvendig for de ansatte på enheten å kunne bevege seg raskt rundt på campus.

– Mye kan selvsagt løses digitalt, men for oss som har arbeidsmiljø som hovedoppgave er det også viktig å være fysisk til stede. På travle dager har vi gjerne benyttet privatbiler for å komme oss til avtaler som ligger et stykke unna, men nå kan vi ta en sykkel i stedet. Flere av oss har også oppdaget sykkelgleden på nytt etter at de nye el-syklene kom i hus, sier Hordvik.

Mange gode tiltak

Miljøkoordinator Helene Wiken forteller at det allerede er delt ut midler til en lang rekke gode tiltak gjennom klimafondet, både for studenter og ansatte. Man kan søke til alt fra utstyr som gjør hverdagen på avdelingen mer klimavennlig, til midler til å gjennomføre arrangementer eller aktiviteter.

Hun ønsker ikke å legge føringer på hvilke tiltak man kan søke om, men ramser likevel opp noen gode eksempler på tiltak som har fått støtte, til inspirasjon for andre:

  • Biologisk fagutvalg har fått støtte til gjennomføring av «klimauken». En uke med ulike studentrettede aktiviteter, blant annet en panelsamtale med tema «hvordan skal UiB bli klimanøytral innen 2030?»
  • Teknisk fellesavdeling ved institutt for biomedisin har fått støtte til å kjøpe en 3D-printer som kan bistå forskningsgruppene med reparasjon av maskiner som instituttet er avhengig av. Ved å bytte ut mindre ødelagte deler unngår instituttet å måtte kjøpe helt nye maskiner.
  • Fagutvalgene for kjemi og nanoteknologi har fått støtte til innkjøp av utstyr til studentverksted for bærekraftig innovasjon, samt midler til arrangement og foredragsholder for å øke engasjementet blant studentene.
  • Universitetshagene på Milde har blant annet fått støtte til innkjøp av el-lastesykkel som både vil redusere universitetets direkteutslipp og forenkle deres arbeidshverdag.
  • «Bio sustainability team»: et team bestående av engasjerte studenter og ansatte ved institutt for biovitenskap, har fått støtte til et forskningsprosjekt hvor målet er å redusere universitetets energibruk ved å senke temperaturen i såkalte Ultra Low Temparature Freezers (ULT) fra -80 grader til -70 grader. Dersom prosjektet er vellykket, vil denne metoden også kunne utprøves ved andre laboratorier.