KORTNYTT

Student eller ansatte? Søk midler fra UiBs klimafond

Innen 2030 skal UiB nå målet om klimanøytralitet. For hvert år, skal kuttene i antall Co2-ekvivalenter økes.

I oktober 2020 vedtok UiB-styre å etablere et eget klimafond på 5 millioner kroner. Pengene skal brukes på å finansiere tiltak som engasjerer studenter og ansatte i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk. Les mer om UiBs klimafond her.

Hvor mye kan du søke om?

Både studenter og ansatte kan søke om midler til både mindre og mer omfattende tiltak til maks 100.000 kroner. Studenter og ansatte blir vurdert på lik linje.

Les utlysningen og send inn søknad på UiB.no.