KORTNYTT

Søk klimafondet innen 24. november

UiB har etablert Klimafondet for å finansiere tiltak som kan engasjere ansatte og studenter i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk.

Studenter og ansatte kan søke om midler til både mindre og mer omfattende tiltak, begrenset oppad til 500.000 kroner.

Har du en god idé til et tiltak som vil bidra til å gjøre UiB grønnere?

Send en kort søknad som inneholder beskrivelse av mål for prosjektet, gjennomføringsplan og budsjett til epost: [email protected]

Søkere må være tilknyttet et fakultet eller en avdeling ved UiB og dette skal oppgis i søknaden.

Søknadsfrist: 24.11.2021

Les mer på: https://www.uib.no/klimafond

Powered by Labrador CMS