KORTNYTT

Kan bli streik ved UiB

Tirsdag neste uke møtes partene hos Riksmekleren, med frist ved midnatt onsdag 26. mai. Hvis meklingen ikke fører fram, kan det bli streik i staten fra arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai.

Ved UiB har Unio og YS i dag varslet medlemmene som er tatt ut i det første streikeuttaket dersom partene ikke kommer til enighet innen fristen.

UiB vil komme med mer informasjon om hvilke praktiske konsekvenser en eventuell streik vil få på UiB.no/streik.

I alt kan om lag 3500 statsansatte over hele landet bli tatt ut i streik i årets lønnsoppgjør om det ikke blir enighet. Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Ikke siden 1995 har offentlig ansatte gått til streik i et slikt oppgjør.

De ulike hovedsammenslutningene (YS, Unio, Akademikerne og LO) informerer de ansatte som blir tatt ut i streik. Ansatte som ikke får beskjed om at de er tatt ut i streik, skal møte på jobb som vanlig.

Fredag 21. mai ble streikeuttaket for staten klart. Streikeuttaket fordeler seg slik:

LO Stat har tidligere varslet plassoppsigelse for 4.200 av sine medlemmer. I første omgang vil rundt 2.000 eventuelt bli tatt ut i streik. Disse arbeider Norec, ved Nasjonalbiblioteket og i en rekke ulike departementer.

Powered by Labrador CMS