KORTNYTT

Innviet nyoppusset Fastings Minde

Fredag var det endelig tid for å formelt innvie Fastings Minde etter lengre tids renovering. Jobben ble startet i 2019, og det skulle i utgangspunktet kun gjøres mindre reparasjoner, men når veggene ble åpnet opp ble det klart at bygget fra 1780-årene hadde behov for en mer omfattende renovering. Arbeidet ble ferdig i 2020, men på grunn av pandemien har innvielsen blitt utsatt frem til nå.

Fastings Minde har en lang tilknytning til UiB, det var blant annet her at de originale planene for universitet ble lagt, fortalte rektor Margareth Hagen i sin innvielsestale. Rektor understreket også bygningens store kulturhistoriske og arkitektoniske verdi, og la vekt på UiBs store ansvar som eiendomsforvalter.

Det ærverdige bygget blir nå tatt i bruk av Holbergprisen som vil bruke bygningen som både representasjons-hus og til kontorer. Leder for Holbergstyret, professor Kjersti Fløttum, takket for all støtten fra UiB, og trakk særlig frem tidligere kulturminneforvalter ved Eiendomsavdelingen, Åse Tveitnes, som uvurderlig for fremdriften i prosjektet.

– Det er en stor glede å få ta imot vinnerne av Holbergprisen i det som kan betegnes som et bortgjemt smykke her i Bergen, sa Fløttum.

Powered by Labrador CMS