NYHET

Samarbeidsinstitusjonene i Idrettsklynge Vest signerte avtalen torsdag 15. april.
Samarbeidsinstitusjonene i Idrettsklynge Vest signerte avtalen torsdag 15. april.

Styrker samarbeidet innen fysisk aktivitet og folkehelse

Torsdag 15. april signerte UiB avtale med syv andre aktører om å styrke samarbeidet på idrett, fysisk aktivitet og folkehelse i Vestland gjennom Idrettsklynge Vest.

Oddrun Samdal signerte avtalen på vegne av Universitetet i Bergen.
Oddrun Samdal signerte avtalen på vegne av Universitetet i Bergen.

– UiB har svært god erfaring med klyngesamarbeid både med tanke på forskning, utdanning og innovasjon. Fysisk aktivitet og folkehelse står særlig sentralt i Alrek Helseklynge, men også i andre fagmiljø, som nå får en viktig mulighet til samarbeid med sentrale aktører i Vestland, sier viserektor for utdanning Oddrun Samdal, som signerte avtalen på vegne av Universitetet i Bergen.

Det var allerede høsten 2015 at Hordaland idrettskrets og Olympiatoppen vest inviterte daværende Hordaland fylkeskommune til å starte opp et «Campus Bergen» som skulle være et kompetansesenter som samlet aktører innen idrett, fysisk aktivitet og folkehelse.

Nå i 2021 ble samarbeidet revitalisert som Idrettsklynge Vest som skal være en pådriver for samhandling mellom åtte aktører innen idrett, fysisk aktivitet og folkehelse i Vestland. De åtte aktørene er i tillegg til Universitetet i Bergen; Vestland fylkeskommune, Bergen kommune, Høgskulen på Vestlandet, Helse Bergen, Vestland idrettskrets, Brann og Olympiatoppen Vest.

Målet med samarbeidet er å styrke arbeidet og samhandlingen som gjøres på idrett, fysisk aktivitet og folkehelse i Vestland gjennom å etablere møteplasser for kompetanseutvikling og -formidling.

God praksisarena for studenter

– Dette gir gode muligheter for UiB til tettere bånd mellom forskning og praksis, til å se på nye forskningsspørsmål som gaming og folkehelse, og det gir fantastiske muligheter for studentene våre til å utforske og jobbe med praksisnære prosjekter, sier førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Silje Mæland. Hun representerer UiB i arbeidsgruppen for klyngen, og er leder av møteplassen Forsking og utvikling i klyngen.

Universitetet i Bergen bidrar med aktivitet inn i klyngen fra fagmiljøer både ved Det medisinske, Det psykologiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Både forskere og studenter er inne i samarbeidet fra UiBs side.

Oddrun Samdal mener hovedmålet for UiBs deltakelse inn i Idrettsklynge Vest er at studentene får viktige arenaer for å få arbeidslivserfaring gjennom studiene, der de ser hvordan egen kompetanse kan brukes til kunnskapsbasert praksis innen idrett og helse og der de også kan bygge nettverk, som kan gi fremtidige jobbmuligheter.

– Videre får fagmiljøene våre nye forskningsideer og -muligheter gjennom samarbeid med partnerne i klyngen, sier hun.

Powered by Labrador CMS