NYHET

UiB innfører nytt tilgangsstyringssystem
UiB innfører nytt tilgangsstyringssystem

Én brukeridentitet helt fra Samordna opptak til emeritus

Universitetet tar som første universitet i landet i bruk et nytt tilgangssystem for digitale tjenester og ressurser. Målet er en felles løsning for tilgangsstyring for hele UH-sektoren.

Publisert Sist oppdatert
Tore Burheim, IT-direktør
Tore Burheim, IT-direktør

Det sentrale systemet som gir ansatte, studenter og gjester tilgang til digitale systemer, byttes ut lørdag 2. april. Sebra, som har vært UiBs system for å gi tilganger blir da byttet ut med UiBtilgang

Sannsynligvis vil ikke de som har brukerkonto ved UiB merke noe til endringen, bortsett fra at noen skjermbilder og arbeidsprosesser blir endret. Blant annet blir det en ny prosedyre for å endre passord på UiB-brukeren sin. Informasjon om endringene finnes på uib.no/tilgang.

UiB er først ut med å innføre tjenesten som deretter skal innføres i hele Universitet og høyskolesektoren.

Enklere å jobbe på tvers

UiB så at det var behov for et mer brukervennlig system for tilgangsstyring som også kunne brukes på tvers av hele universitets- og høyskolesektoren. Derfor tok vi kontakt med de tre andre breddeuniversitetene for å finne en felles løsning, forteller Tore Burheim, IT-direktør ved UiB.

Tilgangsstyring handler om å gi studenter, vitenskapelige- og administrativt ansatte og gjester riktig tilgang til digitale systemer, tjenester og ressurser, samt å avslutte tilgang for brukere som ikke lenger skal ha det.

I tillegg skal én brukeridentitet i et felles system for hele sektoren gjøre det enklere å både ta utdanning og drive med forskning på tvers av flere høgskoler og universiteter.

Målet er én brukeridentitet fra Samordna opptak til emeritus. Denne løsningen legger bedre til rette for å drive livslang læring, som er et viktig politisk mål, sier Burheim.

Innføringen av den nye tjenesten vil i utgangspunktet ikke merkes for den enkelte ansatte. Men skal man eksempelvis søke om tilgang til FS eller tilgang som operatør i UiB hjelp, skal det etter 2. april søkes om i UiB tilgang. Les mer om hvordan det nye systemet påvirker deg på uib.no/tilgang.

Selv om brukere sannsynligvis ikke vil merke noe til endringen, kan det oppstå feil. IT-avdelingen jobber for å unngå dette, og vil rette feil fortløpende dersom de oppstår. Brukere som oppdager feil med sin brukerkonto, for eksempel i informasjon på personsiden på uib.no, bes om å vente noen dager før man melder det som sak til brukerstøtte. Dersom det oppstår feil som må rettes raskt/umiddelbart, må det meldes til brukerstøtte på vanlig måte.

Sebra fases ut

Sebra (Sentral brukeradministrasjon) ble slått av i slutten av mars. Nye retningslinjer og rutiner for å opprette brukerkonto og for å gi tilgang til systemer ved UiB, finnes på uib.no/tilgang og i UiB hjelp.

Felles tilgangsstyring vil sikre automatisk tilgang til applikasjoner og ressurser basert på blant annet hvor en student, ansatt eller gjest hører til i organisasjonen. I tillegg vil det være mulig å søke om utvidet tilgang til enkelte systemer via selvbetjening. Ledere og systemeiere må godkjenne og evaluere søknader om utvidet tilgang.

For eksempel vil en student få automatisk tilgang til eksamenssystemet, og en ansatt vil få automatisk tilgang til Selvbetjeningsportalen. I tillegg kan det for eksempel søkes om å få utvidet tilgang som fagbruker i FS.

Powered by Labrador CMS