I VINDEN

Professor Lise Øvreås var med i en panelsamtale om hav under COP26 i Glasgow.
Professor Lise Øvreås var med i en panelsamtale om hav under COP26 i Glasgow.

Direkte inne fra COP26

Professor Lise Øvreås har vært i Glasgow og deltatt under COP26, og ble tidlgiere i høst valg som preses i det Norske Videnskaps-Akademi

Publisert

I VINDEN

Navn: Lise Øvreås, professor i geomikrobiologi ved institutt for biovitenskap.

Aktuell med: Lørdag 6. november var Øvreås med i en panelsamtale i Glasgow under COP26.

Ble tidligere i høst valgt som preses i Det Norske Videnskaps-akademi.

Hva skal du snakke om i Glasgow?

Jeg skal snakke om viktigheten av internasjonalt samarbeid innen forskning og høyere utdanning for å nå målene om en integrert havforskning og etablering av nye naturbaserte løsninger innen klima.

Hvilke forventninger har du til COP26?

Jeg er faktisk optimistisk og tror at landene har vilje og evne til å komme til en enighet om å kutte i klimagassutslippet i tiden framover. Jeg tror bestemt Parisavtalen fra 2015 vil være viktig føring for landene i arbeidet med klimaomstilling. Jeg forventer også konkret handling fra politikerne som lytter til fagmiljøene, tar tak i ekspertrapportene, og som tenker langsiktig.

Hvordan var det å reise utenlands igjen?

Det var svært hyggelig å endelig være på konferanse å treffe både nye og gamle kjente fysisk og ikke bare via zoom møter. Men det var også veldig krevende med et så stort møte med mye ekstra arbeid med hensyn til sikkerhet og ikke minst daglige Covid tester og rapporteringer.

Du ble nettopp valgt til preses i det Norske Videnskaps-Akademi, hvorfor ville du ha dette vervet og hva håper du å få til?

Jeg mener DNVA er en viktig institusjon i Norge, og spiller en sentral rolle både som et kollegium for akademikere, men også en ressurs og kompetanseorganisasjon med en viktig rolle både mot norske politikere og beslutningstakere.

DNVA ble etablert i 1857. Det er en helt frittstående organisasjon og omfatter alle de vitenskapelige disiplinene. Primæroppgave er å bidra til vitenskapens fremme. Spesielt skal det fokuseres på grunnleggende og langsiktig forskning innen alle fagområder.

Fem kjappe

Rektor for en dag – hvilken sak tar du først tak i?

Jeg ville intensivert det gode arbeidet UiB har startet med innen klima, biodiversitet og bærekraft. Videre vil jeg benytte meg av de unike globale alliansene vi har etablert for å skape nye internasjonale tilbud for studentene våre og styrke det tverrfaglige og internasjonale samarbeidet innen klima, miljø og bærekraft for bedre å utnytte UiB´s potensiale og forberede fremtidige generasjoner på å løse nye samfunnsoppgaver. For at forskning skal kunne påvirke disse globale utfordringene er tverrfaglig forståelse nødvendig.

Hva gjør du helst når du ikke er på UiB?

Da liker jeg å tilbringe tid med familien. Jeg er glad i å gå i fjellet og liker godt å gå på konserter eller lytte til musikk hjemme.

Kan du anbefale én bok flere UiB-folk bør lese?

Siden jeg nå er på COP 26 møtet tenker jeg en aktuell bok bør være «Verden på vippepunktet» av kollega Dag O. Hessen ved universitetet i Oslo. Dette er en god og nyansert bok om jordens miljøtilstand. Boken gir oss gode analyser av tingenes tilstand, de nyeste faktaene og en mangfoldig framstilling av jordens miljøtilstand.

Du får en tidsmaskin! Til hvilken tid drar du til og hvorfor?

Det hadde vært utrolig artig å reise tilbake til den perioden da Charles Darwin levde (1809-1882). Han er grunnleggeren av den moderne evolusjonsteorien, og gjorde også banebrytende arbeid innen systematikk og økologi. Da ville jeg vært med Darwin på reisen med HMS Beagle som varte i 5 år (1831 – 1836). Det hadde vært svært spennende å være Darwins feltassistent og bidratt med innsamling av data og diskutert funnene med ham.

Hvilket sted i Bergen viser du først til en som er ny i byen?

Jeg er veldig glad i Ulriken og har tar ofte gjesteforskere og utenlandske kolleger med til toppen av Ulriken når de kommer til Bergen. Utsikten er fantastisk på fine dager og gir en god oversikt over Bergen og området rundt. Videre er jo Bryggen alltid populært og kjekt å vise fram.