I VINDEN

Kristine Skarsvåg har mange jern i ilden i løpet av vikariatet som miljøkoordinator ved UiB.
Kristine Skarsvåg har mange jern i ilden i løpet av vikariatet som miljøkoordinator ved UiB.

I vinden: Brenner for miljø og klima

Vikariatet som miljøkoordinator plasserer Kristine Skarsvåg midt i en rekke store satsinger ved Universitetet i Bergen.

Publisert

I VINDEN

Navn: Kristine Skarsvåg

Aktuell med: Miljøkoordinator ved UiB, i vikariat frem til april 2023.

I denne perioden blant annet involvert i arbeid med å:

  • Resertifisere hele UiB som miljøfyrtårn
  • Ny handlingsplan for ytre miljø som er tettere knyttet opp mot målet om å være klimanøytral i 2030
  • Koordinator for bærekraftspilotene ved UiB

Hva gjør en miljøkoordinator ved UiB?

Miljøkoordinator jobber med det meste som handler om miljø og klima på universitetet. Akkurat nå handler det om å jobbe med ny handlingsplan for ytre miljø, som fra 2023 skal være i tråd med UiB sitt mål om å være klimanøytral innen 2030. I tillegg er jeg med i styringsgruppen for klimanøytralt UiB, som skal følge opp mål og ambisjoner knyttet til dette store målet. UiB er også sertifisert som miljøfyrtårn, og denne sertifiseringen skal fornyes denne høsten.

Til slutt, og kanskje en av de kjekkeste oppgavene, er jeg koordinator for de dyktige bærekraftspilotene våre! Dette er studenter som jobber som en slags bro mellom studenter og UiB sitt arbeid med bærekraft, og det er utrolig kjekt å se hva de finner på.

Kan du fortelle litt om din bakgrunn før du begynte i vikariatet?

Jeg er opprinnelig utdannet lektor i engelsk og historie, og har i tillegg en bachelorgrad i samfunnsøkonomi. Jeg har også tatt en del enkeltemner knyttet til klima og bærekraft på UiB og NHH, som jeg syns var veldig spennende! Før jeg kom til UiB jobbet jeg i NORCE som kommunikasjonsansvarlig og koordinator for SFI Climate Futures. I tillegg jobbet jeg som spansklærer på ungdomsskolenivå.

Hva ligger i det å bli et klimanøytralt universitet?

Klimanøytral betyr at man ikke slipper ut mer drivhusgasser enn det man greier å fange opp. For UiB innebærer dette tre steg:

1) Vi må få en oversikt over klimagassutslippene våre akkurat nå. Dette gjør vi ved å lage klimaregnskap.

2) Vi må redusere utslippene våre så mye vi klarer. Her har vi satt oss mål blant annet på energi, reise, innkjøp og areal. Totalt sett ønsker vi å redusere utslippene med 89% innen 2030.

3) Når vi har kuttet så mye vi klarer, vil UiB kompensere for resten av utslippene ved å kjøpe godkjente klimakvoter. Dette er dyrt, og blir stadig dyrere, så jo mer vi klarer å kutte selv jo bedre er det.

Hva er den største utfordringen for at UiB skal nå målet om klimanøytralitet - og hva kan man gjøre for å løse denne utfordringen?

Det er mange utfordringer knyttet til å nå dette målet, og en gjennomgående utfordring er at UiB er en veldig stor organisasjon. Jeg tror et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å nå målet om klimanøytralitet er å sørge for at vi hele tiden sjekker hvordan vi ligger an med de store målene vi setter oss, og minst årlig tar en evaluering og iverksetter nye tiltak for en kortere periode – for eksempel et halvt år til et år fram i tid.

Fem kjappe

Rektor for en dag – hvilken sak tar du først tak i?

Kanskje ikke overraskende at jeg ville fokusert på klima og miljø? Jeg ville fått bærekraft integrert på alle studier i form av obligatoriske fag, gjerne på tvers av disipliner, og jobbet tettere med næringslivet for å aktivt drive rekruttering og opplyse studentene om hva akkurat DE kan gjøre for å bidra til det grønne skiftet med utdanningen de får på Universitetet i Bergen. Målet ville vært at studenter fra UiB har noe ekstra å tilby når det kommer til bærekraft, utover og uavhengig av fagdisiplin.

Det hadde også vært fint å få på plass et senter for bærekraft hvor dedikerte personer jobber med bærekraft på alle nivå i universitetet – fra enkeltemner og studietilbud til store strukturer og strategiske mål.

Hva gjør du helst når du ikke er på UiB?

Jeg er en hybrid som både liker å være aktiv, men elsker også å sitte og lese bok eller se på Friends. I det siste har jeg virkelig fått sansen for å sy, så mye av tiden min blir tilbrakt på «hobbyrommet» hjemme, gjerne med et glass rødvin. Heia slow fashion!

Kan du anbefale en bok flere UiB-folk bør lese?

Jeg er jo glad i å lese, så her kommer en «leseliste» med litt forskjellig:

  • Naiv Super og Doppler av Erlend Loe
  • 2070 av Bjørn Samset
  • Alt av Maja Lunde (som endelig har kommet med den siste boken i Klimakvartetten – hurra for skjønnlitteratur med fokus på klima!)
  • Brev til en datter av Kristin M. Hauge
  • Mitt Klimaregnskap av Anja Bakken Riise
  • Alle bøkene i «De syv søstre»-serien til Lucinda Riley

Du får en tidsmaskin! Hvilken tid drar du til og hvorfor?

Vanskelig spørsmål, men kanskje jeg ville dratt tilbake til 90-tallet så jeg kunne opplevd mer av det. Jeg ble født midt på 90-tallet så var egentlig litt for liten til å nyte det, men jeg er veldig glad i perioden, mentaliteten og stilen (minus bukser med lavt liv, som jeg hører er tilbake nå - HJELP), så å være ung voksen på den tiden tror jeg hadde vært ganske gøy (er det rart jeg elsker Friends?).

Hvilket sted i Bergen viser du først til en som er ny i byen?

Jeg elsker små kafeer rundt omkring i byen, blant annet er Nobel Bopel og Blom store favoritter, så jeg ville kanskje tatt hen med på en av disse. Ellers har områder som Landås og Nordnes høy koselighetsfaktor 😊 Så må vi jo gå en tur på et av byfjellene – at byen er så nærme nydelige naturopplevelser er definitivt noe av det aller beste og kanskje mest unike med Bergen. Helt til slutt ville vi gått på verftet for å danse salsa.

Powered by Labrador CMS