KORTNYTT

Husk å svare på NOKUTs underviserundersøkelse

Publisert

I midten av april sendte NOKUT ut Underviserundersøkelsen til vitenskapelige ansatte ved alle landets universiteter og høyskoler.

Formålet er å øke kunnskapsgrunnlaget om hvordan vitenskapelig ansatte jobber med undervisning, veiledning og videreutvikling av emner og studieprogrammer.

Dette gir viktig informasjon til institusjonenes arbeid med å videreutvikle høyere utdanning, og data om tidsbruk som skal inngå i nasjonal FoU-statistikk. Det er derfor ønskelig at så mange som mulig av UiBs vitenskapelige ansatte svarer.

Fristen for å svare på Underviserundersøkelsen er 12. mai.