KORTNYTT

Forskningsrådets kurstilbud om Horisont Europa

Forskningsrådet tilbyr en rekke gratis, digitale kurs om Horisont Europa i høst.

I kurstilbudet finner du introduksjonskurs til Horisont Europa, kurs i strategiutvikling, hvordan man utarbeider gode prosjektforslag, prosjektledelse, økonomi og kurs om spesielle tema som f.eks innovasjonsledelse, impact, exploitation, kommunikasjon og formidling og Open Access.

Det er kurs for både nybegynnere og viderekomne. Kursene er en kombinasjon av presentasjoner, eksempler og praktiske øvelser i grupper. De fleste er webinarer, via Zoom, men noen kurs avholdes også fysisk.

Gå til Forskningsrådets kursoversikt for høsten 2021

Kursene er åpne for alle.