YTRING

Professor Gottfried Greve.
Professor Gottfried Greve.

Innovasjon – kunnskap i bruk

Gottfried Greve belyser i denne ytringen hvordan innovasjon blir sett fra Team Hagens ståsted.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Nysgjerrighetsdrevet forskning tar ofte utgangspunkt i spørsmål som dukker opp i arbeid og dagligliv. I min jobb som lege blir jeg stadig konfrontert med hva er det som skjer i pasientenes kropp ved sykdom - fra biokjemiske prosesser til hvordan hele organ eller for den saks skyld i hele kroppen virker, og hvordan kan sykdomsprosesser leges. Det er en egen tilfredsstillelse når kunnskap som genereres, raskt kan tas i bruk til nytte for pasientene. Slik ligger innovativ tenkning snublende nært i medisinen. Avstanden er kort mellom grunnforskning og anvendelse, mellom forskningsbasert kunnskap og utvikling av nye løsninger, metoder og teknologier. Som forskningsgruppeleder har jeg hatt anledning til å følge prosessen fra idé til patent på en undersøkelsesteknikk av stemmebåndene under aktivitet og i det siste utviklingen av et tverrfaglig poliklinisk tilbud til barn med sammensatte helseplager i prosjektet «Tjenester på tvers».

Jeg ble derfor svært glad da jeg ble invitert med i Team Hagen for å ta ansvaret for innovasjon, satsinger og klynger. Vi legger til grunn en vid forståelse av begrepet innovasjon og vil legge til rette for at god grunnforskning kan bli tatt i bruk gjennom innovasjon og entreprenørskap. Fremtidens utfordringer vil kreve at vi samhandler og kommuniserer på nye måter. Vår ambisjon er at UiB skal bidra med ny kunnskap som kan å drive verden fremover - mot bedre miljø, bedre helse, bedre klima, et mer velfungerende demokrati, og et bedre og mer likestilt samfunn for alle.

14. mars i år var det 50 år siden UiB-professoren Kjell Kleppe publiserte sin artikkel om polymerasekjedereaksjonen (PCR). Han utviklet konseptet for denne teknikken da han var hos Nobelprisvinner Har Gobind Khorana ved University of Winsconsin, USA. Teknikken er med på å danne grunnlaget for dagens genetiske forskning og kunnskap inklusiv dagens moderne SARS CoV2 vaksiner. Professor Kleppe tok ikke patent på sin oppfinnelse, men det gjorde en av dem som fikk forelest teorien, Kary Mullis, i 1983. Det ga Mullis Nobelprisen i kjemi i 1993. Vi vil arbeide for at UiBs forskere og studenter kan finne anvendelser og nytteområder for den kunnskapen de utvikler. Det er viktig at forskerne både får hjelp til å videreutvikle sine innovasjonsideer, og at UiB og forskerne får anerkjennelse for det gode innovasjonsarbeidet som gjøres.

I EUs niende rammeprogram og i Forskningsrådets sin strategi veves grunnforskning og innovasjon stadig tettere sammen. Dette formuleres enda sterkere i den helt Arbeidsrelevansmeldingen (Meld st. 16. Utdanning for omstilling). Her understreker regjeringen at det skal legges til rette for mer innovasjon og entreprenørskap i høyere utdanning. Dette gir en utfordring for de av oss som arbeider med grunnforskning der anvendelsene ligger lenger frem i tidshorisonten sammenlignet med medisin. Vi i Team Hagen ønsker å gjøre det lettere for forskere å benytte seg av eksterne finansieringsmulighetene der forskning ønskes tettere koblet til innovasjon.

UiB og Bergensregionen oppnådde i 2020 tilslag på hele seks nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) fra Norges Forskningsråd, hvorav to er ledet av UiB. Disse sentrene fokuserer på et bredt spekter av fremtidsrettede anvendelsesområder som hav, havbruk, media, klima og helse. Det viser en imponerende bredde. Blir vi valgt, vil vi å bygge videre på det gode og ganske ferske strukturarbeidet som er gjort for innovasjon ved fakultetene, og SFIene vil være et viktig verktøy for å styrke innovasjonsarbeidet ved UiB.

Vi vil spesielt oppmuntre og legge til rette for studentinnovasjon. Kunnskapsklyngene våre har etablert seg som gode arenaer for innovasjon gjennom samhandling mellom akademia, næringsliv og forvaltning. Media City Bergen er et godt eksempel. Med god hjelp fra VIS har kunnskapsklyngene fått et spesielt fokus mot studenter og studentinnovasjon, som vi vil arbeide for å styrke ytterligere. Nylig lanserte UiB det nye innovasjonsprogrammet UiB idé hvor kolleger og studenter kan søke støtte for tidlig å få testet ut sine innovasjonsidéer. Vi vil lære av de fagmiljøene som har kommet lengst med studentinnovasjon for å tilrettelegge mer av dette hos flere fagmiljø. Innovasjonsforum og UiBs Handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap er gode fundament å bygge på i dette arbeidet.

Innovasjon er kunnskap i bruk. Innovasjon som springer ut av forskningen ved UiB er med på å skape en bedre fremtid, ikke bare for oss i Norge, men for hele verden. Dette er spesielt aktuelt for UiB som har et sterkt engasjement i globale samfunnsutfordringer. Slik skaper vi et universitet for fremtiden.

Powered by Labrador CMS