NYHET

Komiteen fekk ein vanskeleg jobb med å velje ut dei beste prosjekta. Frå venstre programleiar Yves Aubert, Bjørn Tore Hjertaker, Anna Helle-Valle, komiteleiar Børrea Schau-Larsen og Tom Morgan.
Komiteen fekk ein vanskeleg jobb med å velje ut dei beste prosjekta. Frå venstre programleiar Yves Aubert, Bjørn Tore Hjertaker, Anna Helle-Valle, komiteleiar Børrea Schau-Larsen og Tom Morgan.

Høg kvalitet på innovasjonsidear

Årets vinnarar av verifiseringsprogrammet UiB idé er plukka ut, og vurderingskomiteen er imponert over kvaliteten på søknadane.

Publisert Sist oppdatert

INNSTILLING

Komitéen innstiller følgende prosjekter for finansiering til UiBs ledelse:

Studenter:

 • SafeSki. Mia Laastad Bjørlykke (MED); veileder Guttorm Brattebø (MED)
 • Verdens mest bærekraftige fôrpellet for Cherax quadricarinatus. Aslak Heining (MN); veileder Henrik Glenner (BIO, MN)
 • Hjelpesiden.no. Frida Røvik, Mari Aune, Elin Hanevik (PSY); veileder Tormod Bøe (ISP, PSY)

Ansatte:

 • Communicating cognitive decline: Language games with tactile and visual objects. Jan Reinert Karlsen (SVT, HF)
 • An eco-friendly icephobic lubrication. Bodil Holst (IFT, MN), Øyvind Halskau (BIO, MN)
 • OFF-ON double functionalized nanodiamonds for targeted cancer treatment. Harsh Dongre (K1, MED)
 • Precision surgery – developing intraoperative tumour-targeted fluorescence imaging. Line Bjørge (K2, MED)

UiB idé er eit verifiseringsprogram der studentar og forskarar ved UiB kan få støtte til å ta ideane sine vidare mot produkt eller tenester som kan vere til nytte for samfunnet.

Det kom i år inn 31 søknadar, fordelt på alle fakultet samt Universitetsmuseet.

No har den eksternt leia komiteen gjort sitt val: Sju prosjekt er plukka ut til å gjennomføre det halvårlege programmet, og tre av desse er studentprosjekt. Forskarar kan søkje om opptil 500 000 kroner, mens studentar kan få maksimalt 100 000 kroner.

Eit av prosjekta har som mål å utvikle ein ny måte smertepasientar kan kommunisere med behandlarar om kva smerter dei har.
Eit av prosjekta har som mål å utvikle ein ny måte smertepasientar kan kommunisere med behandlarar om kva smerter dei har.

Slik er fordelinga mellom fakulteta:

Studentar:

 • Psykologi
 • Mat.-nat.
 • Medisin

Forskarar:

 • HF
 • Mat.-nat.
 • Medisin x 2

Fleire fortener finansiering

Budsjettet er på to millionar kroner, og nytt av året er at det er muleg å søkje om opptil 25 000 kroner gjennom UiB tidleg idé, som rettar seg mot både forskarar og studentar.

Komitéleiar Børrea Schau-Larsen har i år vore imponert over mangfaldet og kvaliteten på søknadane.

– Fleire idear hadde fortent finansiering, seier Schau-Larsen.

Avdelingsdirektør Benedicte Løseth ved forskings- og innovasjonsavdelinga på UiB er særleg glad for spreiinga av prosjekta:

– Det er gledeleg at så mange prosjekt har kome inn frå Det humanistiske fakultetet, Det psykologiske fakultetet og Fakultetet for kunst, musikk og design. Det vitnar om at desse har satsa særleg på innovasjon i det siste, seier Løseth.

Prosjekta spenner frå alt mellom forbetra kirurgiske metodar til å finne optimalt oppdrettsfôr til skalldyr.

Stolt viserektor

I løpet av sommaren eller hausten startar prosjekta opp, og dei vil gå over ein periode på seks månader.

– Eg ønskjer dei lukke til, og ser fram til å sjå resultata våren 2023.

Viserektor for innovasjon, satsinger og klynger, Gottfried Greve, er godt nøgd med utviklinga på innovasjonsfeltet:

– Heilt ærleg, eg er stolt på vegne av UiB. Prosjekta som komiteen har vald ut fortener vår støtte, og dei har gjort ein svært god jobb.

Powered by Labrador CMS