KORTNYTT

Frokostseminar om arbeidsmiljø 19. mai

Ansatte ved UiB kan melde seg på frokostseminaret "Arbeidsmiljø - ansatte - psykososialt" 19. mai.

Til seminaret kommer Håkon Johannessen og Lise Fløvik fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Johannessen er forsker og gruppeleder, mens Fløvik er forsker og enhetsleder for kunnskapsoppsummeringer på STAMI. STAMI forsker på mange ulike spørsmålsstillinger knyttet både til det organisatoriske og det psykososiale arbeidsmiljøet.

Les mer om seminaret " Arbeidsmiljø - ansatte - psykososialt".