KORTNYTT

Frokost pop-up for administrativt ansatte

Har du lyst til å få vite litt mer om en kraftfull metode for problemløsning? Da kan du bli med på frokost Pop-up den 10. november.

Dette Pop-up verkstedet gir en introduksjon til hva Google Design sprint er, når det kan brukes, eksempler fra UiB og en smakebit på en av teknikkene vi bruker når vi skal arbeide med rask problemløsning.

Pop-up verkstedene gjennom UiB Tjenesteutvikling skal vise frem og tilgjengeliggjøre metodikk på en praktisk måte gjennom erfaringsbasert læring.

Verkstedet er rettet mot administrativt ansatte ved UiB. Pop-upen vil holdes i Kalfarveien 31.

Les mer om pop-up verkstedet.