KORTNYTT

Åpen vitenskap på agendaen 19.–23. oktober

Universitetsbiblioteket arrangerer en hel ukes konferanse, Åpen med hensikt, 19.–23. oktober. Konferansen er tilknyttet det internasjonale arrangementet «Open Access Week 2020», som foregår samme uke.

På programmet for «Åpen med hensikt» finnes ulike arrangement og verksteder som gir en innføring i åpen vitenskap, datahåndteringsplaner (DMP), åpne forskningsdata samt opphavsrett og lisenser tilknyttet digitale læringsressurser.

Politikk for åpen vitenskap ved UiB ble vedtatt av Universitetsstyret 24. september, og dette gjør konferansen ekstra relevant og aktuell.

Hele programmet for Åpen med hensikt, 19.–23. oktober.