KORTNYTT

Forsker under 40? Søk Young CAS Fellow-stipend her

Nå tar Senter for grunnforskning (CAS) imot søknader om å bli Young CAS Fellow 2021/22.

Målsetningen med Young CAS Fellow er å støtte fremragende yngre forskere. Aktuelle prosjekter bør ha en tydelig grunnforskningsprofil. Dette betyr at forskningen er nysgjerrighetsdrevet, utfordrer gitte sannheter og har potensial til å flytte forskningsfronten på det aktuelle feltet.

Som Young CAS Fellow får man støtte fra CAS på inntil 200 000 NOK i ett år. Midlene skal brukes til utforming av forskning, nettverksbygging og tre samlinger.

For å kunne søke må du ha fullført ph.d-graden og være ansatt i en vitenskapelig stilling under professornivå på en av CAS’ samarbeidsinstitusjoner i Norge, deriblant Universitetet i Bergen.

Søknadsfrist er 1. desember. Les mer om stipendet og hvordan du søker her: https://cas.oslo.no/no/hvordan-soke/young-cas-fellow/