KORTNYTT

Forsker på myndighetenes smittesporing

Publisert

Førsteamanuensis Kjetil Rommetveit ved Senter for vitenskapsteori synes det er like interessant når ny teknologi slår feil som når noe lykkes. På semesterets siste Pandemifrokost vil han forklare hva som skjedde da det ble bråstopp for myndighetenes Smittestopp-app.

En av årsakene var at myndighetene ønsket å bruke appen til å samle inn kunnskap, noe som gjorde det nødvendig å lagre persondata sentralt.

– På grunn av motivet med å samle inn kunnskap gikk man inn for at disse dataene kunne spores geografisk, altså hvor folk beveget seg. Det oppsto også teknologiske problemer knyttet til plattformen og det var stor motstand fra personvernmiljøer, særlig Datatilsynet. Amnesty rangerte appen på bunn av alle appene som da var tilgjengelige, sier Rommetveit.

Pandemifrokosten 20. mai vil Rommetveit si mer om hvordan Smittestopp-teknologien som en konsekvens ble løftet ut av en nasjonal kontekst og ut i et europeisk rammeverk.

Powered by Labrador CMS