KORTNYTT

Fægriprisen 2021 går til...

FÆGRIPRISEN

Fægriprisen deles ut av tidskriftet Naturen og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB.

Prisen har to kategorier: en hovedpris og en studentpris.

Prisens formål er å oppmuntre til god, skriftlig og allmenndannende populærvitenskapelig formidling innenfor naturvitenskapene.

Prisen er oppkalt etter Knut Fægri.

Fægriprisen 2021 går til Frans-Jan W. Parmentier for artikkelen Permafrost: den sovende klimakjempen.

Frans-Jan Parmentier formidler på en svært god måte hva permafrost er, og diskuterer også hvilken betydning tining av permafrost vil kunne ha på klimaet. Artikkelen gir leseren et interessant og nyttig overblikk, samtidig som man lærer mye nytt. Ved hjelp av et godt og forståelig språk inviteres leseren med nedi permafrostens hemmeligheter.

Studentkategorien av Fægriprisen går i år til Erik Flølo for artikkelen Naturens nanoteknologi.

Erik Flølø formidler på en svært god måte hvordan bruk av elektronmikroskopi kan avsløre naturens nanostrukturer og hvilken betydning slike nanostrukturer kan ha for en organisme. Lotusplanter bruker små nanostrukturer på overflatene av bladene sine til å holde dem rene og støvfrie, mens de gjennomsiktige vingene til den glassvingende sommerfuglen skyldes spesielle overflatestrukturer på vingene. Og dersom menneske kan ta i bruk naturens nanoteknologi kan selvrensede klær og utvikling av gjennomsiktige materialer bli resultatet. Forfatteren har inkludert fine, relevante figurer i artikkelen sin.

Powered by Labrador CMS