KORTNYTT

Espen Villanger ansatt som ny direktør ved CMI

Styret ved Chr. Michelsens Institutt (CMI) har ansatt Espen Villanger som ny direktør ved CMI fra 1 April 2022.

– Jeg gleder meg enormt til å videreutvikle CMI sammen med mine høyt kompetente og dyktige kolleger, sier Espen Villanger.

– Verden har et stort behov for kunnskapen CMI leverer. Skal vi oppnå FNs bærekraftsmål trenger vi forskning som kan bidra til å hjelpe folk ut av fattigdom, sikre menneskerettigheter og redusere konflikter, korrupsjon og ulikhet. Det er ekstremt motiverende å få lede en organisasjon som er med å løse disse problemene for de mest sårbare og utsatte menneskene på kloden, sier han.

Les mer om den nye direktøren på nettsidene til CMI.

Powered by Labrador CMS