NYHET

Faksimile av SNL
Faksimile av SNL

Lest over 6 mill. ganger på SNL

Rekordmange lesere av universitetets artikler i Store norske leksikon i 2022.

Publisert Sist oppdatert

SNL

  • Store norske leksikon er et gratis og fritt tilgjengelig oppslagsverk
  • Leksikonet er Norges største nettsted for forskningsformidling
  • Leksikonet eies av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser og organisasjoner
  • Har opptil 600 000 leste artikler daglig

Ansatte ved Universitetet i Bergen har ansvar for 8 645 artikler i Store norske leksikon. I 2022 ble disse artiklene til sammen lest hele 6,3 millioner ganger. Som tidligere år er det artikkelen om hinduismen, der Knut A. Jacobsen er fagansvarlig, som er mest lest – 120 011 ganger.

Det er litteraturprofessor Erik Bjerck Hagen som er den fagansvarlige ved UiB som har flest lesere. Han har ansvar for 604 artikler på SNL, og de ble til sammen lest litt over en millioner ganger i 2022.

– Mest har det å gjøre med at norsk litteraturhistorie, dens store forfattere og de begreper som brukes om den (som romantikk, realisme og modernisme) fortsatt lever i skolen, ikke minst videregående. Så der har vi nok de fleste leserne. Så kan vi jo håpe at litteraturlesere flest også iblant blir nysgjerrige på Ibsen og Hamsun og de andre. Man klager på at folk leser mindre og dårligere, men her i litteraturbyen Bergen og i de aviser jeg leser, ser jeg ikke mange tegn på det, sier Hagen.

Erik Bjerck Hagen er professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Erik Bjerck Hagen er professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Utfordrende og givende

Som fagansvarlig for over 600 artikler, går det mye tid med til å jobbe med oppslagsverket, og han innrømmer at det er en utfordrende, men allikevel givende oppgave.

– Det er ikke akkurat det enkleste vi universitetsansatte forskere gjør, langt derifra. Artiklene bør være pedagogiske, velskrevne, umiddelbart interessevekkende, osv. Vi kan ikke gjemme oss bak fagsjargong og den type innforstått felleskunnskap som jo alltid viser seg å være mindre felles og dårligere forstått når vi begynner å skulle forklare den pedagogisk fra grunnen av, slik vi altså må når vi skriver for SNL. Så slik er denne formidlingsvirksomheten svært nyttig for det vi holder på med som forskere.

80 ansatte ved UiB er fagansvarlige eller fagmedarbeidere som bidrar til Store norske leksikon. Lars Egil Helseth, professor ved Institutt for fysikk og teknologi, er glad i formidling, og ser på sitt bidrag til oppslagsverket som en del av samfunnsoppdraget som ansatte ved UiB. Han er ikke i tvil om at leksikonarbeidet også er verdifullt for hans akademiske virke.

Et viktig oppslagsverk i samfunnet

– Tekstene skal formuleres på en slik måte at de er forståelige for de fleste, og dette bidrar til at jeg kontinuerlig trenes i å formulere kompliserte saker på en mer forståelig måte, understreker professoren i en pressemelding sendt ut av SNL.

Han mener rollen som fagansvarlig er spesielt viktig i den tiden vi lever i.

– Det er viktig at vi som er skolerte i de ulike fagfeltene, bidrar slik at kunnskap blir formidlet, spesielt i dagens samfunn fylt med «alternative fakta». Dette vil også styrke de akademiske institusjonene, som for eksempel UiB, sier Helseth.

UiB-rektor Margareth Hagen er glad for at Helseth, Bjerck Hagen og de andre fagansvarlige og fagmedarbeiderne ved UiB bruker tiden sin på SNL.

– Store norske leksikon er en viktig formidlingsarena. Jeg ønsker å takke alle UiB-ansatte som er med på å vedlikeholde et av de viktigste oppslagsverkene vi har i Norge. SNL viser tydelig Universitetet i Bergens bredde, der våre fagfolk bidrar med artikler om alt fra hinduisme, steinalder, søvnvansker og hav til Louis Armstrong. At vi får enda flere lesere til leksikonet er noe vi kan være stolte over, sier Margareth Hagen som også sitter i styret i Foreningen SNL.

Ønsker flere fagansvarlige

Høsten 2022 var SNL på besøk til Universitetet i Bergen for å møte både nye og gamle fagansvarlige, og for å rekruttere flere. Tallet på fagansvarlige har gått markant opp siden i høst, sier sjefredaktør i SNL, Erik Bolstad.

– Et etterlengtet mål i leksikonet har vært å passere tusen fagansvarlige totalt. Dette målet ble nådd på høsten 2022, men vi stanset ikke der. Rekrutteringstakten fortsatte, og ved utgangen av året hadde vi 1125 fagansvarlige tilknyttet leksikonet, sier sjefredaktør i SNL Erik Bolstad.

Det er en fordel at ansvaret å holde oppsyn med kvaliteten på innholdet fordeles på flere.

– Noen fagansvarlige har ansvar for veldig mange artikler, med flere hoder å fordele ansvaret på vil det være lettere å sørge for kvaliteten på innholdet. Vi vil derfor trenge flere hundre nye fagansvarlige fremover, legger han til.

Powered by Labrador CMS