NYHET

F.v.: Hallvard Moe, Pawel Burkhardt, Vadim Kimmelman og Carlo Koos har fått EU-finansiering til sine prosjekter gjennom Det europeiske forskningsrådets (ERC) Consolidator Grants og Starting Grants..
F.v.: Hallvard Moe, Pawel Burkhardt, Vadim Kimmelman og Carlo Koos har fått EU-finansiering til sine prosjekter gjennom Det europeiske forskningsrådets (ERC) Consolidator Grants og Starting Grants..

Fire forskere får ERC-støtte til grensesprengende forskning

Hallvard Moe, Pawel Burkhardt, Vadim Kimmelman og Carlo Koos har fått de første ERC-tildelingene fra EUs nye forskningsprogram Horisont Europa.

Publisert Sist oppdatert

ERC-GRANTS

ERC Consolidator Grant

Gis til etablerte forskere 7-14 år etter ph.d-graden

Inntil 2 mill. euro over 5 år

ERC Starting Grant

Gis til forskere 2-7 år etter ph.d-graden

Inntil 1,5 mill. euro over 5 år

Se alle ERC-prosjekter ved UiB

Blant 2652 kandidater er Hallvard Moe og Pawel Burkhardt blant de 313 forskerne som i dag har nådd til topps i den harde konkurransen om å få forskningsprosjektene sine finansiert gjennom Consolidator Grants fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Vadim Kimmelman og Carlo Koos fikk tildelt Starting Grants fra ERC tidligere i år.

– Jeg vil gratulere alle fire med tildelingene, og ønske dem lykke til med viktige forskningsprosjekter og den videre karrieren ved universitetet, sier rektor Margareth Hagen.

De fire forskerne kan nå bygge opp egne forskergrupper for å utforske originale ideer innen sitt forskningsfelt.

Forsker på informasjonsberedskap

Professor Hallvard Moe ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har fått tildelt ERC Consolidator Grant til prosjektet PREPARE.

Medieforskerens prosjekt handler om å forstå hvordan folk skaffer seg informasjon og engasjerer seg i politiske spørsmål og demokrati når de trenger det.

Bakteppet er at demokratiet er under press, den offentlige debatten er fragmentert, sosiale medier blir styrt av algoritmar og propaganda og desinformasjon truer.

Rektor Margareth Hagen.
Rektor Margareth Hagen.

Les mer: Skal kartlegge vår informasjonsberedskap med fersk ERC

Studerer nervesystemet hos ribbemaneter

Forsker Pawel Burkhardt ved Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi går i Fridtjof Nansens fotspor når han skal studere arkitekturen i nervesystemet til marine evertebrater. Med prosjektet sitt skal Burkhardt studere det spesielle nervesystemet til ctenophorer (ribbemaneter), og utfordrer dermed doktrinen som sier at nervesystemet består av individuelle nevroner.

Les mer: ERC funding for Sars Centre research on deviations from the Neuron Doctrine

ERC Starting Grants til Vadim Kimmelman og Carlo Koos

Professor Vadim Kimmelman ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier har fått tildelt Starting Grant.

ERC er EUs finansieringsordning for grensesprengende forskning til forskere innen alle fagfelt, fra hele verden.
ERC er EUs finansieringsordning for grensesprengende forskning til forskere innen alle fagfelt, fra hele verden.

Som lingvist er Kimmelman først og fremst opptatt av å forstå hvordan språk er bygget opp grammatisk og strukturelt. Prosjektet han nå skal lede bærer tittelen "Fundamentals of formal properties of nonmanuals: A quantitative approach". Her skal han, kort fortalt, studere ansiktsuttrykk og hodebevegelser i fem ulike tegnspråk.

Les mer: Prestisjestipend til tegnspråkforsker

Carlo Koos er nylig ansatt ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB. Med sitt Starting Grant skal han utforske effekten av borgerkriger på flere dimensjoner av kvinners myndiggjøring i husholdningen og familien, samfunnet og lokalpolitikken.

Nyere kvantitativ forskning tyder på at borgerkriger fremmer kvinners politiske representasjon, men at de likevel ikke kaster lys over subnasjonale og individuelle variasjoner i opplevelsene fra borgerkriger og effekten det har på flertallet av kvinner på lokalt nivå, som ikke er del av eliten. Coos kommer fra en stilling som seniorforsker ved Christian Michelsens Institutt.

God start på Horisont Europa

De fire stipendene er de første ERC-tildelingene fra EUs forskningsprogram Horisont Europa, som varer i perioden 2021-2027. I perioden 2007-2021 fikk UiB-forskere totalt litt over 30 ERC-bevilgninger.

– Dette er en god start på Horisont Europa for UiB, sier Hagen. Hun understreker at UiB vil fortsette satsingen på denne type banebrytende forskning der forskerne selv foreslår temaene.– Jeg vil også takke søkerne som ikke nådde opp denne gangen, og støtteapparatet ved UiB, avslutter Hagen.

Powered by Labrador CMS