KORTNYTT

Er du vår nye berekraftspilot?

Publisert Sist oppdatert

Universitetet i Bergen består av rundt 20 000 studentar og 4000 tilsette. Skal vi nå våre mål er det svært viktig at studentmassen involverast og vi lyser derfor ut fire 20 %-stillingar som berekraftspilotar. I arbeidet som berekraftspilot vil du kunne bidra med studentperspektiv inn i UiB sitt arbeid med berekraft og Klimanøytralt UiB 2030. Du vil vere tett knytt opp mot leiinga ved universitetet og kan motivere og engasjere både studentar og tilsette til ein felles klima- og berekraftsdugnad. Det vil også vere moglegheiter for samarbeid med næringsliv, organisasjonsliv og relevante aktørar.

Vi søkjer fire studentar til å fylle stillingar innanfor følgande arbeidsområde:

Les heile utlysinga på jobbnorge.no.

Powered by Labrador CMS