KORTNYTT

Eiendomsavdelingens leveranseoversikt er nå forenklet og lettere tilgjengelig.

I 2019 ble det besluttet at oversikten over Eiendomsavdelingens (EiA) tjenesteleveranser til enhetene ved UiB skulle forbedres og gjøres klarere for brukerne. Grunnen til det er at det tidligere har vært sprikende forventninger og dårlig kjennskap til hvilke tjenester som er tilgjengelige.

Resultatet er at det er laget en felles serviceleveranseavtale (SLA) som inkluderer alle tjenestene fra Eiendomsavdelingen. Det enkelte fakultet får fortsatt tilpasset tjenestene ved behov, men en felles SLA som et utgangspunkt.

Det er også utarbeidet nye nettsider som bedre beskriver tjenestene EiA leverer og hva som forventes av fakultetene og instituttene som brukere av UiBs bygg.

Her får du en oversikt over tjenestene EiA leverer og pliktene til de enkelte enhetene ved UiB her: Eiendomsavdelingens tjenesteleveranser til enhetene ved UiB | Eiendomsavdelingen | UiB