NYHET

Fire UiB-forskningsmiljøer får midler fra Diku

Fire utdanningsmiljøer ved UiB får til sammen 18,6 millioner kroner for å etablere fleksibel studietilbud. Se hvem som mottar støtte fra Diku her.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen deler ut 139 millioner kroner til 49 fleksible utdanningstilbud over hele landet. Ordningen forvaltes av Diku, og er en del av regjeringens strategi for å gjøre utdanning mer tilgjengelig for alle, og å inkludere flere i arbeidslivet.

UiB: Fire innsendte søknader ble innvilget

Teknologisk utvikling, digitalisering og det grønne skiftet vil føre til at enkelte jobber forsvinner, nye kommer til og at arbeidsoppgaver endrer seg. Det stiller ikke bare økte krav til formell kompetanse, det stiller også krav til ny kompetanse hos de som allerede har utdanning i bunn. Derfor legger regjeringen frem en egen strategi for å gjøre utdanning mer tilgjengelig, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

UiB leverte fem søknader til Diku om utvikling av fleksible studietilbud. Fire av disse ble innvilget.

Disse fire søknadene fra UiB får støtte fra Diku:

 • Tverrfaglig erfaringsbasert master for ledere i kommunal sektor: 4 millioner kroner
  Tildeles: Juridisk fakultet, Det psykologiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet

 • Fleksibel utdanning i samfunnsplanlegging: 3,4 millioner kroner
  Tildeles: Institutt for geografi

 • Fleksible utdanningar for journalistar i arbeid: 6,8 millioner kroner
  Tildeles: Senter for undersøkende journalistikk ( Institutt for informasjons og medievitenskap)
 • Erfaringsbasert mastergrad i krisepsykologi: 4,4 millioner kroner
  Tildeles: Senter for krisepsykologi

Vil ruste arbeidslivet for fremtiden

UiB får i alt 18,6 millioner kroner i støtte fra Diku.

Som et ledd i ordninger har regjeringen også bevilget penger til et nytt distriktsprogram, heldigitale utdanningstilbud og en ny søknadsbasert ordning for studiesentre er blant tiltakene i en ny strategi.

– Den viktigste jobben fremover er å få fart på Norge igjen og inkludere enda flere i arbeidslivet i årene fremover, sier Solberg i en pressemelding.

Les mer på regjeringen.no.