KORTNYTT

Statsansatteundersøkelsen kommer snart

Mandag 18. oktober sendes statsansatteundersøkelsen ut til et representativt utvalg statsansatte. Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år av DFØ på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Statistisk sentralbyrå (SSB) er bidrar med utsendelsen av undersøkelsen, som skjer gjennom både e-post og SMS. Svarene går til DFØs samarbeidspartner Rambøll gjennom verktøyet SurveyXact. Undersøkelsen er selvsagt anonym.

– For å videreutvikle arbeidsgiverpolitikken i staten, er det helt sentralt at vi får tilbakemeldinger fra både ledere og medarbeidere om hvordan de har det på jobb. Det er dere som vet hvor skoen trykker i hverdagen. Deres innspill er derfor svært viktige for oss, sier Gisle Norheim, Statens personaldirektør.

Svarfristen er 31. oktober og resultatene av undersøkelsen vil bli publisert på nyåret.

– For å kunne gjøre gode analyser, håper vi så mange som mulig svarer, sier Norheim.

Powered by Labrador CMS