KORTNYTT

Dette vil dei nye SV-leiarane

Dekan Jan Erik Askildsen er i gong med fire nye år som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet på Universitetet i Bergen. Med seg i dekanatet har han prorektor for forsking, Siri Gloppen, og visedekan for utdanning, Kristine Jørgensen. Etter instituttleiarvalet i vår har det også blitt fleire nye ansikt i resten av leiargruppa, der fem av sju instituttleiarar er nye i stolen.

– Framover blir det viktig å prioritere god kommunikasjon internt, og sikre transparente prosessar. Vi vil føre ein aktiv politikk for inkludering og mangfald, seier Askildsen.

Team Askildsen har høge ambisjonar for korleis det samfunnsvitskapelege miljøet ved UiB skal utvikle seg dei neste fire åra.

– Ambisjonen er å vidareutvikle det dynamiske samfunnsvitskapelege miljøet vårt. Med 4200 studentar, 400 tilsette og doktorgradskandidatar frå hele verda, har vi alle forutsetningar for å hevde oss i toppen.Vi vil styrkje den forskingsbaserte utdanninga, vere ein premissleverandør innan UiB sine strategiske satsingar, og ein ettertrakta studiestad. Forskinga vår er, og skal vere av høgste kvalitet. Vi vil søkje å bevare faga sin eigenart, samtidig som vi legg til rette for tverrfagleg forsking og undervising, seier han.

Her kan du lese mer om SV-ledernes tanker for de neste fire årene.