KORTNYTT

Satser på tverrfaglig samarbeid for å nå FNs bærekraftsmål

Publisert

Fagmiljøet i TVEPS ved UiB er ett av to fagmiljøer ved Det medisinske fakultet som søker status som Senter for fremragende utdanning (SFU). Senteret håper med dette å bli en spydspiss innen tverrprofesjonelt samarbeid og bærekraft.

Nå ønsker fagmiljøet å bygge videre på sine gode erfaringer ved å søke status som Senter for fremragende utdanning (SFU).

SFU-status kan tildeles norske utdanningsmiljøer som kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis. Ordningen styres i dag av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Hovedmålet med senterideen er å gjøre helseprofesjonene mer bærekraftige gjennom tverrprofesjonell opplæring og utdanning. Les mer på uib.no

Powered by Labrador CMS