NYHET

Reidun Lisbet Skeide Kjome (t.h) og Lone Holst (t.v) har fått overrakt Ugleprisen av viserektor Oddrun Samdal (midten).
Reidun Lisbet Skeide Kjome (t.h) og Lone Holst (t.v) har fått overrakt Ugleprisen av viserektor Oddrun Samdal (midten).

Samfunnsfarmasi får Ugleprisen

Samfunnsfarmasi ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin får utdanningskvalitetsprisen særlig for sitt arbeid med OSKE-eksamen i farmasi.

Publisert Sist oppdatert

UGLEPRISEN

Ugleprisen er UiB sin interne pris for utdanningskvalitet.

Prisen blir delt ut av Universitetets utdanningsutvalg til fagmiljø som kan dokumentere særlig vellykkede tiltak for studiekvalitet

To forhold blir vektlagt: Oppnådde resultat og samarbeid mellom studenter, fagpersonell og andre aktører i både planleggings-, gjennomførings- og oppfølgingsfasen.

Vinnerne av prisen blir nominert til KD sin nasjonale Utdanningskvalitetspris.

I en OSKE-eksamen (objektiv, strukturert, klinisk eksamen) går studentene fra stasjon til stasjon og demonstrerer hva de kan. Det er en form for eksamen i ferdigheter, som kan erstatte en del andre vurderingsformer. I emnet FARM205 har de brukt dette som vurderingsform siden 2016, i samarbeid med Universitetet i Tromsø:

– I OSKE får vi testet studenter i de praktiske ferdigheter de har lært i praksis. Det er vanskelig å spørre en student hvordan de vil kommunisere med for eksempel eldre og tunghørte fru Hansen. I en skriftlig eksamen svarer de gjerne noe teoretisk. I en OSKE-eksamen har vi simulerte pasienter som «Fru Hansen», og får sett hvordan studentene reagerer. Blir de irriterte, for eksempel, eller er de tålmodige? Vi får vurdert hvordan de håndterer situasjonen, forteller Holst.

De fikk den 20. januar tildelt «Ugleprisen» i en høytidelig digital strømmet seremoni for sitt arbeid med å forbedre undervisningen i kurset FARM205 – Samfunnsfarmasi II og rettleia praksis.

Utrolig gøy å jobbe med!

Miljøet for samfunnsfarmasi består av to førsteamanuenser, to stipendiater med undervisningsplikt og en universitetslektor (20 %) med hovedstilling i apotek. I nominasjonen har det blitt lagt vekt på at OSKE-eksamen «er krevende å utvikle, gjennomføre og sensurere, og undervisningsgruppen har lagt ned en betydelig innsats i å få dette opplegget inn i en bærekraftig ramme».

– Det har vært fantastisk gøy å jobbe med dette, sier Holst.

Hun forteller at de har reist til England for å observere hvordan de arbeider med OSKE-eksamen der, og har jobbet tett sammen med kolleger ved UiT Norges arktiske universitet.

– Vi har fått innspill fra våre kolleger i England, og tilpasset det til våre forhold, sier Holst, som også kan fortelle at de nå også har fått med Nord universitetet.

Kan bidra til økt rekruttering til faget

Komiteen vektlegger i begrunnelsen sin at samfunnsfarmasi «har brukt insentivmidler fra både sentralt hold og fra fakultetet. De har i tillegg deltatt på universitetspedagogiske kurs og konferanser, og på den måten hevet sin kompetanse innenfor pedagogikk».

De trekker også fram graden av brukerinvolvering, og at arbeidet de har lagt ned i undervisningsformer og vurdering i emnet FARM205 kan bidra til å styrke interessen og rekrutteringen til faget.

– Det er utrolig kjekt å få pris for noe vi synes det er gøy å jobbe med. Det er utrolig kjekt å bli sett, i en så stor organisasjon som UiB. Jeg håper at andre kan bruke dette til inspirasjon og benytte seg av det vi har lært. OSKE er en vurderingsform som kan brukes i alle tilfeller hvor det er snakk om ferdigheter, sier Holst.

Som vinner av Ugleprisen vil Samfunnsfarmasi bli nominert til Kunnskapsdepartementet sin nasjonale Utdanningskvalitetspris som forvaltes av Diku.

Powered by Labrador CMS