NYHET

Fra Oversigt avNorges Echinodermer. Michael Sars, Christiania 1861.
Fra Oversigt avNorges Echinodermer. Michael Sars, Christiania 1861.

Michael Sars-senteret hedrer pionér med nytt navn

Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi bytter navn til Michael Sars-senteret for å hedre en av Norges mest betydningsfulle marinbiologers ekstraordinære bidrag til vitenskapen. Senteret blir nå en del av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Publisert Sist oppdatert

Michael Sars (1805 - 1869)

Portrett av Sars

1805: Michael Sars ble født i Bergen

1818-1823: Elev ved Bergen katedralskole

1823: Startet utdanningen ved Det kongelige Frederiks Universitet i Christiania (i dag UiO)

1829: Publiserte sitt første arbeid, Bidrag til Søedyrenes Naturhistorie

1835: Publiserte Beskrivelser og Iagttagelser over nogle mærkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr, der han for første gang beskriver livssyklusen til stormaneten.

1854: Utnevnt til ekstraordinær professor i zoologi ved Det kongelige Frederiks Universitet i Christiania

1856: Ridder av St. Olavs orden.

1865: Publiserte artikkel som beskrev en art funnet på 550 meters dyp i Lofoten. Sammen med beskrivelsen av en annen art av Peter Christen Asbjørnsen, beviste dette at det var liv på dypere nivå enn antatt.

Æresdoktor ved universitetene i Zurich og Berlin, og medlem av mer enn 20 vitenskapelige forbund.

Ga navn til mer enn 250 arter.
Fem slekter ble oppkalt etter ham, inkludert maneten Sarsia og algen Michaelsarsia.

1869: Død i Christiania

1961: Første utgave av det marinbiologiske tidsskriftet Sarsia ble publisert. Fra 2004 byttet tidsskriftet navn til Marine Biology Research.

Les mer på snl.no

Foto: Andreas Mathias Anderssen/ Universitetsbiblioteket

I løpet av sin produktive karriere beskrev den bergenske marinbiologen
Michael Sars (1805 – 1869) mer enn to hundre marine arter som han hadde samlet i vestlandsfjordene. Sars var Norges mest betydningsfulle naturforsker i første halvdel av 1800-tallet, og grunnla landets sterke akademiske tradisjon innen havforskning.

For å hedre Michael Sars’ ekstraordinære bidrag til vitenskapen, endrer Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi navn til Michael Sars-senteret. Samtidig blir senteret innlemmet i Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen.

– Med det nye navnet har Michael Sars-senteret som mål å bygge bro mellom arven fra en norsk lysende og banebrytende marin zoolog og 2000-tallets marine biovitenskaper som bruker banebrytende teknologi for å adressere grunnleggende spørsmål som har bred innvirkning på presserende moderne utfordringer," sier direktør for Michael Sars-senteret, Lionel Christiaen.

– I den samme brobygger-ånden har senteret som mål å åpne dørene og være et lokalt, nasjonalt og internasjonalt knutepunkt med et levende og mangfoldig miljø for forskere på marint liv," sier han.

Studerer marine organismer

Michael Sars-senteret ble etablert i 1997 som et selvstendig forskningssenter, og ble 1. januar 2023 innlemmet i Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Mat.nat.) ved Universitetet i Bergen.

Senteret studerer den unike molekylære og cellulære biologien til marine organismer innenfor det brede feltet av marin biovitenskap, alt fra molekylær-, cellulær- og utviklingsbiologi til nevrovitenskap, genomikk, systembiologi og evolusjon.

Som en av de første partnerne til European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i 2003, fungerer Michael Sars-senteret som et nasjonalt strategisk aktivum for norsk marin biovitenskap.

Styrker Mat.nat. på marin forskning

– Michael Sars var en pioner innen sitt felt. I dag gjenspeiles Sars' nysgjerrighetsdrevne marine forskning i Michael Sars-senterets engasjement for marin molekylærbiologi, inkludert dets prestisjetunge eksternt finansierte prosjekter. Tilføyelsen av Michael Sars-senteret til Mat.nat. er i seg selv et viktig tillegg til vår forskningsportefølje. I tillegg styrker det også fakultetets satsing på marin forskning, et forskningsfelt der UiB har fått en global lederrolle. Det er en stor glede å ønske senteret velkommen til oss, sier Gunn Mangerud, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Navneendringen vil bli feiret på Michael Sars-senteret på Høyteknologisenteret 31. januar 2023. Under arrangementet åpner vi en utstilling av Michael Sars’ illustrasjoner, som nylig ble oppdaget i Manuskript- og librarsamlingen ved UiB. Sars brukte fine kobberplategraveringer for å dokumentere organismene han studerte.

Om Michael Sars-senteret

1997: Sars International Centre for Marine Molecular Biology ble etablert

2003: Første partner av European Molecular Biology Laboratory (EMBL).

2015: Senteret ble innlemmet I Universitetet i Bergen som et uavhengig forskningssenter.
Senteret har seks forskningsgrupper og en assosiert forskningsgruppe og har 58 ansatte fra 22 nasjonaliteter.
Studerer arter som tunikatene Oikopleura og Ciona, sjøanemonen Nematostella og leddormene Malacoceros fuliginosus og Dimorphilus gyrociliatus.

2023: 1. januar ble senteret en del av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen.

Powered by Labrador CMS