I VINDEN

Jan-Ove Færstad, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved UiB og fakultetets første som har fått tittelen fremragende underviser.
Jan-Ove Færstad, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved UiB og fakultetets første som har fått tittelen fremragende underviser.

I vinden: Begeistret for aktive studenter og Star Wars

Førsteamanuensis Jan-Ove Færstad gjør det knusktørre enkelt og det kompliserte morsomt. Nå skal han igjen flytte grensene for hva god jussundervisning kan være.

Publisert Sist oppdatert

I VINDEN DENNE UKEN

Navn: Jan-Ove Færstad, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet.

Aktuell med: Leder prosjektet «Bedre læring, bedre jurister». Dette er et av seks UiB-prosjekter som nylig fikk støtte fra Diku til å utvikle nyskapende undervisnings- og vurderingspraksis.

Kan du beskrive prosjektet «Bedre læring, bedre jurister» med et par setninger?

Formålet er å fremme evnen til kritisk og selvstendig juridisk refleksjon hos studentene våre. Historisk har jusstudenter ofte vært opptatt av å memorere kunnskap fremfor å tilegne seg forståelse. Dette ønsker vi å endre på, gjennom å bruke ulike studentaktive læringsformer og mer problemorientert arbeid.

Hvilke følger vil prosjektet få for de som studerer juss ved UiB?

De vil stifte bekjentskap med nye læringsaktiviteter, noe som vil gi en mer aktiv studiehverdag. Fokuset på kritisk diskusjon og refleksjon vil bli større. Studentene vil også få teste ut nye vurderingsformer, som i større grad enn tidligere tester dem i ferdighetene de trenger som jurister.

Hva ser du mest fram til å gjøre i forbindelse med prosjektet?

Jeg har tidligere utviklet studentaktive forelesninger for emnet «Kontraktsrett I», og gleder meg til å arbeide målrettet for å videreutvikle nye lærings- og vurderingsformer. Et spennende grep er at vi også vil arbeide for at studentene skal «lære å lære», noe som vil gi dem en kompetanse som er viktig både i og utenfor jusstudiene.

Hvordan har du det ellers om dagen?

2020 har jo vært et krevende år for alle. Nå prøver jeg å finne litt tid til å forske, og jeg arbeider med en artikkel som jeg prøver å få ferdigstilt før prosjektet starter for fullt i 2021.

FEM KJAPPE

Rektor for en dag – hvilken sak tar du først tak i?

Det må være å arbeide for at vi trekker lærdom av erfaringene med digital undervisning fra det siste halvåret, og bruker disse erfaringene til å videreutvikle kvaliteten på den undervisningen vi tilbyr ved UiB.

Hva gjør du helst når du ikke er på UiB?

Noen av studentene mine har avslørt at jeg er begeistret for Star Wars-universet, og for dem kommer det ikke som noen stor overraskelse at jeg gjerne bruker tid etter jobb på å kikke på Star Wars-serien The Mandalorian.

Kan du anbefale én bok flere UiB-folk bør lese?

Jeg vil trekke frem boken «Make it stick» av Peter C. Brown mfl. Boken gir en populærvitenskapelig fremstilling av forskning på pedagogikk og læringsteori, og er krydret med illustrerende anekdoter som bidrar til en god leseopplevelse.

Du får en tidsmaskin! Til hvilken tid drar du til og hvorfor?

I en tid der vi står midt oppe i en klimakrise og en pandemi, samtidig som vi ser at ekstreme politiske standpunkt får stadig større oppslutning, ville jeg reist tilbake til 1930-tallets Tyskland for å lære hvordan vi kan unngå å gjøre de samme feilene som den gang ledet til nazismens fremvekst.

Hvilket sted i Bergen viser du først til en som er ny i byen?

Jeg vil påstå at dersom man ikke har sett Bergen fra Fløyen, så har man ikke egentlig sett Bergen. Så første stoppested på turen må bli Fløyen.

Hver uke intervjuer På Høyden en aktuell UiB-ansatt eller studenter. Tips oss om UiB-folk som er i vinden på [email protected]

Powered by Labrador CMS