YTRING

Elisabet Ivarsflaten, Håvard Haarstad og Leif Ove Larsen.
Elisabet Ivarsflaten, Håvard Haarstad og Leif Ove Larsen.

Derfor nominerte vi Askildsen og Gloppen

Forfatterne av ytringen har nominert og støtter sittende dekan Jan Erik Askildsen og prodekan Siri Gloppen til valget på SV-fakultetet.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Det nærmer seg dekanvalg på Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og ansatte og studenter har to alternativer å velge mellom. Vi har nominert og støtter sittende dekan Jan Erik Askildsen og kandidat til prodekan Siri Gloppen.

Fakultetet har vært godt og stødig styrt i denne perioden, og Askildsen er en samlende og dyktig dekan, og en erfaren leder. Det er viktig at fakultetet ledes med blikk på alle institutt sine behov, og at interne problemer på ett enkelt institutt ikke får avgjøre hvilken retning hele fakultetet skal ta.

Team Strømsnes sier først i plattformen sin at de ønsker seg «et mindre toppstyrt fakultet.» Ingen vil vel ha et toppstyrt fakultet. Men vi jobber selv på grunnplan og mellomledernivå på fakultetet, og kjenner oss ikke igjen i at vi jobber ved et «toppstyrt» fakultet. Vi har vært med på å bygge noen av satsingene og sentrene på fakultetet i dag, og alle disse springer ut av faglig aktivitet på grunnplanet. Nåværende fakultetsledelse har vært støttende til initiativene, men ingen lykkes uten bred støtte på tvers av miljøer på grunnplanet.

Denne motsetningen mellom grunnplanets frie forskning på den ene siden og faglige satsinger på den andre er oppkonstruert. Ekstern finansering som fakultetets største satsinger og sentre skaffer kommer de brede fagmiljøene til gode. Stipendiater og postdoktorer finansiert av Norges Forskningsråd, EU, Trond Mohn Stiftelse og andre kilder gjør en veldig viktig innsats rundt om på instituttene. De er til gode også for aktiviteten som ikke er eksternfinansiert.

Vi må rigge oss sånn at vi får flere slike rekrutteringsstillinger fremover, ikke færre. Her er samspillet – ikke motsetninger – mellom satsinger, sentre og fagmiljøene på instituttene viktige. Den sittende fakultetsledelsen har jobbet godt med dette samspillet og har bygget erfaringer som det er viktig å videreføre.

Resultatene taler for seg. Fakultetet har hatt en formidabel vekst i ekstern finansiering de siste fire årene. Denne veksten har ikke kommet av seg selv. Den skyldes godt og langsiktig arbeid både på grunnplanet og på fakultetsnivået, og dette arbeidet har inkludert både de faglige og administrative sidene av vår virksomhet. Dette arbeidet bør fortsette.

Askildsen har gjennom fire år som dekan valgt en retning for fakultetet som vitner om nær kjennskap til grunnplanet og en solid analyse av den større forsknings- og utdanningspolitiske virkeligheten fakultetet befinner seg i. Dette viser seg ikke bare i at fakultetet i perioden har lykkes i å få opp og frem flere større satsinger på forskningsfeltet (for eksempel, SFI og ERC-bevilgninger i tillegg til satsingene på CET og DIGSSCORE). Også på utdanningsfeltet har satsingene vist seg å ha truffet bra. Gode eksempler på dette er det nye tverrfaglige studietilbudet, Informasjonsteknologi og økonomi (ITØK), lektorprogrammet i sosiologi og studieprogrammet i kunstig intelligens.

Den samlede gruppen som stiller til valg sammen med Askildsen er sterk og understreker intensjonen om å fortsette å utvikle hele fakultetet på en måte som ser de ulike kjerneoppgavene i sammenheng med hverandre og er ambisiøs og fremtidsrettet. Kandidat som pro-dekan for forskning Siri Gloppen leder UiBs løfterike initiativ Bergen School of Global Studies og har lang erfaring med å knytte undervisning og store forskningsinitiativer sammen på nyskapende måter. Kandidat som undervisningsdekan, Kristine Jørgensen, har vært sentral i å utvikle fakultetets aktiviteter i medieklyngen og ikke minst det populære og gode studietilbudet knyttet til Media City Bergen.

Det er store forskjeller mellom alternativene denne gangen. Vi håper alle ansatte og studenter ved fakultetet slutter opp om valgkampen og setter seg nøye inn i programmene og bakgrunnen til de som stiller til valg. Det har vi gjort og vår stemme går til Askildsen, Gloppen og Jørgensen.

Powered by Labrador CMS