YTRING

Professor Kjersti Fløttum
Professor Kjersti Fløttum

Anerkjennelse og takk til Dag Rune Olsen

Som tidligere universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen (UiB), Kjell Bernstrøm, karakteriserte Dag Rune Olsen – «en åpen og visjonær leder» (Nordlys 18.01.21), som bidro til en tydelig åpning av UiB mot omverdenen.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Det er stor grunn til å takke tidligere rektor Dag Rune Olsen for hans innsats for UiB og å anerkjenne det UiB oppnådde under hans ledelse gjennom 7 ½ år, før den såkalte praksisportalsaken gjorde at han, som han selv sier, går til stillingen ved Universitetet i Tromsø «med en alvorlig ripe i lakken» (Khrono 19.03.21). Vi som har kunnet følge tiden under Olsen og hans to rektorater, ser at utviklingen for UiB har vært betydelig, med viktig faglig kvalitetsutvikling og stor vekst innen studier og forskning.

Tidligere rektor Dag Rune Olsen
Tidligere rektor Dag Rune Olsen

Når det gjelder UiBs samarbeid med verden utenfor akademia, var Olsen en sterk pådriver for nyskaping og kunnskapsdeling i utviklingen av kunnskapsklynger, hvor det sentrale er samarbeid mellom universitetet og andre forskningsinstitusjoner og samfunns- og næringsliv. Slike klynger er allerede etablert eller i ferd med å utvikle seg innen flere fagområder, som medievitenskap, helse, klima, marine studier, energi/teknologi og middelalderstudier.

Det er stor grunn til å takke tidligere rektor Dag Rune Olsen for hans innsats for UiB

Kjersti Fløttum

Dag Rune Olsen var også en svært synlig og engasjert talsperson for sentrale verdier som institusjonell autonomi og akademisk frihet. Videre bidro han til å sette UiB på kartet både nasjonalt og internasjonalt. UiB tok i hans tid et overordnet ansvar for å fremme debatten om hvordan universitets- og høgskolesektoren kan bidra til bærekraftig utvikling, gjennom den nasjonale bærekraftkonferansen (SDG konferansen i Bergen). Hans engasjement i Friends of the ERC (European Research Council), som fikk 24 000 medlemmer fra akademiske institusjoner verden over, bidro til stort fokus på viktigheten av ERC som en uavhengig og økonomisk sterk forskningsinstitusjon.

Dette, og mye mer, som UiB har oppnådd under Dag Rune Olsens ledelse, kan selvfølgelig ikke tilskrives kun ham. Men for enhver institusjon er det essensielt å ha en synlig og engasjert leder med klare visjoner, som bidrar til å trekke ansatte og studenter med i det som er institusjonens vedtatte strategi, og som sammen med administrasjonen legger til rette for den ønskede fremdriften.

Selv har jeg vært så heldig å være styremedlem ved UiB i hele Olsens rektortid, med ham som styreleder. Det har vært en svært lærerik og interessant erfaring, hvor jeg har opplevd stor takhøyde, godt humør og usminkede diskusjoner med både enighet og uenighet. Slik det naturlig nok er, har vi der opplevd flere utfordrende saker, men som har landet på «skikkelig» vis.

Fra 1.august er Dag Rune Olsen ansatt som UiT Norges arktiske universitets nye rektor. Styreleder og nåværende rektor, Anne Husebekk, ønsker ham velkommen slik: «Vi valgte Olsen fordi han var best kvalifisert. Olsen valgte Nord-Norge og UiT Norges arktiske universitet fordi han vil være med å utvikle institusjonen og landsdelen, og være en stemme i og fra Nord-Norge.» (Nordnorsk debatt, 07.01.21). Jeg har mange med meg når jeg nå retter en stor takk til Dag Rune Olsen for innsatsen ved UiB og ønsker ham lykke til i Tromsø. Her i Bergen er vi akkurat nå spente på resultatet av en heftig rektorvalgkamp mellom de to lagene som ønsker å bli Dag Rune Olsens etterfølger.