KORTNYTT

Utvidet søknadsfrist for Young CAS Fellow-stipend

Senter for grunnforskning (CAS) får betydelig økt bevilgning i forslag til statsbudsjett for 2021 og har derfor endret utlysningen for å bli Young CAS Fellow 2021/23.

Ny søknadsfrist er 15. desember 2020

CAS lyser denne gangen ut fire toårige Young CAS Fellowships og perioden er utvidet fra ett til to år.

Young CAS Fellow er utformet i samarbeid med Akademiet for yngre forskere (AYF) og med støtte fra Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA). Målsettingen med Young CAS Fellow er å støtte fremragende yngre forskere under 40 år.

For å kunne søke må du ha fullført ph.d-graden og være ansatt i en vitenskapelig stilling under professornivå på en av CAS’ samarbeidsinstitusjoner i Norge, deriblant Universitetet i Bergen.

Les mer om stipendet og hvordan du søker her: https://cas.oslo.no/no/hvordan-soke/young-cas-fellow/