NYHET

Gjennom Humaniorastrategien skal UiB løfte kvaliteten og styrke samfunnsrelevansen til de humanistiske fagene. Nå har åtte nye prosjekter fått totalt 4,5 millioner kroner i støtte for å arbeide med dette.
Gjennom Humaniorastrategien skal UiB løfte kvaliteten og styrke samfunnsrelevansen til de humanistiske fagene. Nå har åtte nye prosjekter fått totalt 4,5 millioner kroner i støtte for å arbeide med dette.

Bred satsing på humaniora ved UiB

Nå er årets tildelinger under Humaniorastrategien klare. Åtte prosjekter fra fem fakulteter har fått totalt 4,5 millioner kroner til utvikling innen utdanning, forskning, rekruttering og formidling.

Publisert Sist oppdatert

HUMANIORASTRATEGIEN

Strategiens hovedmål er blant annet at UiB skal levere kunnskap og undervisning av høy kvalitet og utvikle forskning og undervisningstilbud som møter fremtidens behov og bidrar i UiBs tematiske satsninger.

Hovedsatsingsområder:

Tidligere i høst lyste UiB ut midler til forprosjekter og faglig pilotarbeid som skulle bidra til å realisere ambisjonene i Humaniorastrategien. Det kom inn 18 søknader. Åtte prosjekter er valgt ut og gitt finansiering. I utlysningen ble det bedt om forprosjekter og piloter som er tydelige virkemidler for å nå langsiktige, strategiske mål. Prosjektene som nå skal gjennomføres ligger innen utdanning, forskning, formidling og rekruttering.

– Det kom mange gode søknader til årets utlysning. Styringsgruppen har ikke bare vurdert hver enkel søknad for seg, men også vurdert hvordan tildelingene samlet sett kan gi størst mulig effekt. Vi håper at prosjektene vil bidra til å synliggjøre humaniorafagenes bredde og relevans, sier dekan Camilla Brautaset som leder styringsgruppen for Humaniorastrategien.

Disse prosjektene har fått tildeling:

  • Fremtidsrettet studium i digitale språkressurser
  • Utvikling av nytt studieprogram i «Philosophy, Politics and Economics»
  • Rettsvitskap for ei ny tid: Nye vitskapsteoretiske og tverrfaglige utfordringar
  • Strategisk søknadsarbeid og forstudie til planlagt hovedprosjekt SacraTech
  • Reconfiguring cultural and symbolic landscape in war-time Europe
  • Komponering og utvikling av musikalsk forståelse hos instrumentalelever
  • Motivasjonens rolle i å forklare lektorstudenters studiekvalitet og frafall
  • Pilot for rekrutteringsprosjekt for humanistiske fag

Les mer om alle prosjektene på Humaniorastrategiens nettside

Powered by Labrador CMS