YTRING

Professor Magnus Svärd
Professor Magnus Svärd

Tiltalsnavn - hvor vanskelig kan det være?

Professor Magnus Svärd reagerer på at han ikke selv kan velge hvilket navn han står oppført med ved UiB.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Nå har UiB byttet personalregister og da dukker en gammel klassiker opp igjen som et brev på posten. Da jeg begynte på UiB tok det meg en god del tid og frustrasjon å korrigere navnet mitt på alle offentlige websider.

Det er nemlig slik at man i mange land kan ha flere fornavn, men kun en delmengde av dem brukes som tiltalsnavn. Det er ved denne delmengden av navn som familie, venner og kolleger kjenner vedkommende.

I andre land er det ofte sånn at man markerer, i for eksempel folkeregister, personalregister, lønnsregister etc., hvilke av navnene som er tiltalsnavn. I mitt tilfelle er det det andre av mine fornavn som er mitt tiltalsnavn. Når man hele livet har brukt og blitt kalt dette navnet er det veldig rart at fremmende mennesker plutselig kaller meg et annet navn og kolleger ikke vet om det er meg de kontakter.

Man skulle tro at det ikke er veldig vanskelig å lage et personalregister hvor tiltalsnavnene er markerte. Men det er det tydeligvis. Dessuten har alle hjemmesider nå blitt samkjørt med personalregistret og plutselig har jeg et nytt offentlig navn. På ansattsiden på uib.no har jeg tillatelse å bytte navn, men på Mitt UiB går det ikke.

Hvis UiB mener de er et internasjonalt universitet ville et minimum være å lå utenlandske forskere og studenter kunne velge tiltalsnavn siden den norske navnskikken ikke er enerådende. Dette var mulig på UiO som UiB gjerne sammenligner seg med.