SPESIALGLIMT

“Tur til inderö“ (Inderøy ved Halhjem). Signatur: UBB-BS-FOL-01040-008b
“Tur til inderö“ (Inderøy ved Halhjem). Signatur: UBB-BS-FOL-01040-008b

Havforskningskursene

Kort tid etter oppstarten til Bergens biologiske stasjon i 1892, ønsket dr. Jørgen Brunchorst at det burde tilbys marinbiologiske kurs. Det manglet imidlertid kvalifiserte lærekrefter som kunne ta på seg slik kursing, og planene ble skrinlagt. Men da fiskeristyret ble lagt til Bergen i 1900, ble de gamle planene hentet frem igjen.

Publisert Sist oppdatert

FRA SPESIALSNOP TIL SPESIALGLIMT

Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen har i flere år bidratt med ulike historiske og dagsaktuelle artikler til Universitetets nyhetsavis «På Høyden» under tittelen «Spesialsnop». Samarbeidet med «På Høyden» fortsetter nå under tittelen «Spesialglimt». Hver fredag vil de forskjellige delene av Spesialsamlingene, nemlig Manuskript- og librarsamlingen, Billedsamlingen, Skeivt arkiv og Språksamlingene, presentere godbiter fra samlingenes spennende og varierte materiale i form av tekst, bilder og film. Godt glimt!

Med til fiskeristyret kom det kvalifisert personell, og med Michael Sars innsamlede prøver fra havområdene i nord, fantes det nå også godt undervisningsmateriell å forske på.

På Michael Sars tokter i Nord-atlanteren i 1902 sammen med Dr. Hjort, Dr. Helland-Hansen, Dr. Gran, Dr. Appellöf og Dr. A.S. Jensen, ble muligheten for å ha egne marinbiologiske kurs i Bergen diskutert. Tilbake i Bergen var nå grunntanken dannet, og de fikk overtalt og engasjert Klaus Hanssen og Herman Friele til å skaffe midler til de to første kursene. Senhøsten 1902 gikk det ut invitasjoner til universiteter og andre læringssteder både her hjemme og i utlandet, med informasjon om havforskningskurset i Bergen fra januar til mars 1903. Fra innbydelsen kan vi lese deres kursprogram:

Appellöf: Systematisk gjennomgaaelse av Nordhavets fiske og evertbrater. Bundfaunaens Biologi.

Gran: Nordhavets og Nordsjøens planktonalger, deres systematik, biologi og utbredelse.

Helland-Hansen: Undervisning med laboratorieøvelser i de oceanografiske undersøkelsesmetoder. Oversigt over de nordeuropeiske farvandes hydrografi. Teoretisk hydrografi.

Hjort: Oversigt over de viktigste av Nordhavets fiske, deres gydepladse, egg, yngel, vekst og vandringer.

Det første kurset hadde 7 norske og 9 europeiske deltakere, og med denne suksessen ble et nytt kurs satt opp høsten samme år. Det ble vanskelig å opprettholde den private finansieringen, og i desember 1904 ble det anbefalt at kursene skulle overføres til Bergens Museum og finansieres over museets budsjett. Dr. Brunchorst var svært skeptisk til dette, da det ville spise av de sterkt tiltrengte midlene. Det endte opp med en mellomløsning, og museumsstyret godkjente kurset i 1904 som et spleiselag mellom museet og private midler fra Friele, Klaus Hansen og Konow. Først fra 1907 greide museet å finansiere disse kursene av egne midler.

Gjennom kurs-perioden ble det tatt ukentlige utflukter med båt til ulike destinasjoner rundt Bergen. Ut fra bilder tatt under feltarbeidet kan en se at det her ble tatt ulike prøver som skulle gjennomgås da deltakerne var tilbake på museet.

Siste kurs ble holdt i 1913. Året etter brøt 1. verdenskrig ut, noe som gjorde det vanskelig for utenlandske studenter å delta. Da krigen var over, var det ikke lengre økonomi til å drive det videre. Totalt ble det holdt 11 havforskningskurs hvorav 29 norske og 142 utenlandske deltok. Det var for det meste studenter som tok kursene, men også ferdigutdannede vitenskapsmenn deltok. Disse kursene regnes som den første akademiske undervisningen innen fiskerifag i verden og satte Bergens Museum på kartet som en viktig forsknings- og utdanningsinstitusjon.

Kilde: Grieg, James A. “Havforskningskursene”. Bergens Museum 1925.

Se bildeserie om havforskningskursene

Klikk på pil oppe i hjørnet for å bla i bildene.

Miss Gray ved mikroskopet på Bergen Museum. Foto: Gandolfi. Signatur: UBB-BS-FOL-01040-002c
Miss Gray ved mikroskopet på Bergen Museum. Foto: Gandolfi. Signatur: UBB-BS-FOL-01040-002c
“Tryg ved kai” Foto: Rogenhofer. Signatur: UBB-BS-FOL-01040-007c
“Tryg ved kai” Foto: Rogenhofer. Signatur: UBB-BS-FOL-01040-007c
“Tur til inderö“ (Inderøy ved Halhjem). Foto ukjent. Signatur: UBB-BS-FOL-01040-009d
“Tur til inderö“ (Inderøy ved Halhjem). Foto ukjent. Signatur: UBB-BS-FOL-01040-009d
“Tur til inderö“ (Inderøy ved Halhjem). Foto: Gandolfi. Signatur: UBB-BS-FOL-01040-008b
“Tur til inderö“ (Inderøy ved Halhjem). Foto: Gandolfi. Signatur: UBB-BS-FOL-01040-008b
“Salhus”. Foto: Rogenhofer. Signatur: UBB-BS-FOL-01040-007b
“Salhus”. Foto: Rogenhofer. Signatur: UBB-BS-FOL-01040-007b
Powered by Labrador CMS